Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

OPTI(maal) ontwikkelen

Bij het uitvoeren en besturen van projecten en portfolio's komt veel kijken. Hoe zorgt u ervoor dat projecten op een efficiënte manier worden uitgevoerd? En hoe kunt u de governance-structuur het beste inrichten? 

Om u te helpen bij het beantwoorden van alle essentiële vragen rondom uw projectorganisatie, maken de consultants van Promista gebruik van het OPTI(maal) raamwerk: ontwikkelen met focus op Organisatie, Processen, Techniek en Informatie. Door gebruik te maken van dit raamwerk kunnen we de projectorganisatie, met al zijn verschillende componenten, vernieuwen of verbeteren. 

DameComputer klein

Vier aspecten

Het OPTI(maal) raamwerk bestaat uit een viertal onderdelen, die bij elke consultancy-opdracht opnieuw worden toegepast: 

Organisatie - Het in kaart brengen van de (project)organisatie. Hoe zien de missie, visie en strategie eruit? Hoe zijn de organisatie en de projectorganisatie ingericht? Hoe is de lijnorganisatie betrokken bij projecten en wie neemt de beslissingen? Wie bepaalt of iets een project is en wat zijn de criteria hierbij? 

Processen - Het inzichtelijk maken van de huidige werkprocessen en veranderprocessen (kennismanagement, informatiemanagement, competenties van projectmedewerkers, financieel management, resourcemanagement) en hoe dit te verbeteren. 

Techniek - Welke tools worden er gebruikt voor projectmanagement en sluiten deze aan bij de behoeften van de gebruiker? Kan tooling verbeterd worden of is het beter een andere tool in te zetten? 

Informatie - Meten is weten! Daarom zorgt Promista voor een goede informatievoorziening. Hoe zien de huidige en gewenste situatie eruit? Welk niveau van taakvolwassenheid heeft de organisatie? Hoe wordt projectmatig werken beleefd? En wat zijn de kosten?

PMO Greenfield

Op basis van dit raamwerk heeft Promista PMO Greenfield ontwikkeld. Een techniek die ons en de klant helpt de juiste beslissingen te maken rondom de inrichting, volwassenheid en ontwikkeling van de PMO-organisatie. De combinatie van OPTI en PMO Greenfield geeft antwoord op verschillende vragen rondom PMO, zoals: 

  • PMO: toegevoegde waarde of ballast? 
  • Ondersteuning, sturing en control
  • Hoe maak je PMO zichtbaar en creeër je draagvlak?
  • Hoe en waar positioneer je PMO? 
  • Hoe kan techniek PMO'ers helpen in hun rol? 

Bij het beantwoorden van deze vragen kijken onze consultants niet alleen naar de financiële aspecten, maar ook naar de volwassenheid van de (project)organisatie en de projectmedewerkers, de werkprocessen, de cultuur en het gedrag. Zo levert Promista een totaaladvies op waarin borging het belangrijkste onderdeel is. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over hoe het (OPTI)maal raamwerk en PMO Greenfield uw projectorganisatie naar een hoger niveau kunnen tillen? Neem dan vandaag nog contact op met René Bosschers (via rbosschers@promista.nl of telefonisch via 06 421 24 715) en vraag naar de mogelijkheden.