Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Portfoliosturing: een complexe opgave

Alle projecten van een organisatie, afdeling of organisatieonderdeel komen samen op het portfolio. Vaak zijn er echter veel meer projecten en ideeën dan er beschikbare resources zijn. Hoe krijgt u het juiste inzicht in de bijdrage, samenhang en afhankelijkheden van alle projecten, en hoe toetst u vervolgens vervolgens het portfolio op de juiste samenstelling voor het behalen van uw strategische doelen? 

Promista helpt u met het vormgeven en professionaliseren van dit complexe proces. Zo heeft u meer inzicht in de impact van projecten op uw organisatie en wordt uw projectenportfolio beter beheersbaar en bestuurbaar.

Bergbeklimmer klein

Beoordelingscriteria

Vaak worden projecten op een veelheid van criteria beoordeeld op hun bijdrage aan de organisatie en het portfolio. Zo wordt er vaak gekeken naar de baten van een project, of de bijdrage die het project levert aan een organisatieverandering. Daarnaast zijn ook budgetten, resourceclaims, haalbaarheid, risico's en afhankelijkheden met andere projecten belangrijke afwegingsfactoren.

Al met al is er een veelheid aan aspecten die een rol speelt bij de afweging die gemaakt moet worden bij het samenstellen van het projectenportfolio. 

Dashboard

Promista maakt het portfolio inzichtelijk door middel van een dashboard- of scenarioanalyse-omgeving, die van directie tot PMO begrijpelijk en bruikbaar is. Zo beschikken alle nivaus binnen de organisatie over dezelfde informatie en weten we zeker dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Door de transparantie van een dashboard met analyses wordt het mogelijk om complexe vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld "Wat is de impact op resources, afhankelijkheden en strategische doelen als project A vertraging oploopt of wordt gestopt?"

De verschillende scenario's zijn eenvoudiger in kaart te brengen, waardoor de impact van een besluit sneller zichtbaar wordt. Zo wordt het beheren en besturen van een portfolio minder complex en wordt het gemakkelijker de juiste keuzes voor uw organisatie te maken. 

Doorlopend proces

In veel organisaties is het vaststellen van het portfolio een jaarlijks terugkerende exercitie. Op dat moment wordt het portfolio samengesteld en in die samenstelling bestuurd. 

Door de samenwerking met Promista wordt portfoliobesturing een meer permanent proces, waarin de impact van wijzigingen in projecten meteen tot nieuwe inzichten leidt en het proces transparanter is. Zo kunt u op elk gewenst moment het portfolio opnieuw bekijken en bijsturen als dat nodig is. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over portfoliobesturing? Download dan onze whitepaper De kunst van portfoliomanagement.

Bent u benieuwd naar het inzicht dat een dashboard uw organisatie kan brengen? Neem dan contact op met René Bosschers ( via rbosschers@promista.nl of telefonisch op 06 421 24 715) en vraag naar de mogelijkheden. Wij gaan graag met u ingesprek!