Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

DISC

De DISC methodiek meet gedragsvoorkeuren in specifieke situaties. DISC is breed toepasbaar onder andere binnen teams en organisaties, organisatieveranderingen en bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures.
DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie.
Promista heeft gecertificeerde DISC consultants die voor u deze assessments kunnen uitvoeren. 

 DISC afbeeldingVerandering van gedrag een belangrijk component om projectorganisaties zo effectief en efficiënt mogelijk aan het inrichten. Om deze reden heeft Promista gecertificeerde DISC consultants in dienst om organisaties te ondersteunen en inzicht te geven in de mogelijkheden die ze hebben.

DISC  Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag in specifieke omgevingen. DISC meet door middel van een assessment diverse gedragsaspecten.

  • Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen
  • Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt.
  • Hoe je omgaat met veranderingen in jouw omgeving.
  • Hoe je omgaat met regels, details en procedures.

DISC is opgebouwd rondom vier hoofdstijlen van gedrag (daadkrachtig & direct, interactief & inspirerend,  conformerend & correct,stabiel & sociaal). Het rapport is uitgebreid, duidelijk en in heldere taal opgesteld. De meeste mensen zijn positief verbaasd over de treffendheid van de beschrijvingen in dit rapport op basis van de relatief korte vragenlijst. Dit is ook een van de punten waarin DISC zich onderscheid.

Wat is nu de waarde van een DISC assessment in projectomgevingen?

Een project is eigenlijk het opzetten, draaien en ontmantelen van een tijdelijk bedrijf (projectorganisatie)  met een eigen instroom-doorstroom-uitstroom model van medewerkers. Die medewerkers komen ofwel uit de eigen organisatie of worden van buitenaf aangetrokken. De projectmanager is (eind)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de projectorganisatie waarbij de projectmanager wordt aangesteld door degene die hiervoor verantwoordelijk is binnen de organisatie. DISC is effectief bij de selectie van de projectmanager zelf, bij de teamsamenstelling en tijdens de uitvoering van het project.

Wilt u meer informatie over wat is DISC voor u kan betekenen: Download dan de leaflet "De kracht van DISC in Projectmanagement".