Skip to main content

Wie is verantwoordelijk voor de business benefits?

Deel dit bericht

Vrijwel alle projecten worden gestart met de intentie om ook iets op te leveren – de business benefits. Maar die worden pas opgeleverd nadat het project beëindigd is. Wie is er dan verantwoordelijk voor het realiseren van de business benefits? De projectmanager heeft decharge ontvangen voor zijn opdracht en is naar alle waarschijnlijkheid alweer bezig met een ander project – binnen of buiten de organisatie. Toch is het volgens de literatuur wel raadzaam om deze rol in de organisatie te beleggen. Een aantal onderzoekers nam de proef op de som en belegde deze rol bij de lijnmanager.

De lijnmanager als benefit manager

Het onderzoek concludeert dat het toewijzen van deze rol aan de lijnmanager een aantal voordelen kan hebben. De onderzoekers hebben verschillende projecten met elkaar vergeleken: een project waarbij de lijnmanager niet betrokken was en ook niet verantwoordelijk was voor de benefits, tegenover een project waarbij de lijnmanager al in een vroeg stadium betrokken was bij het project en ook expliciet de taak heeft om de business benefits te realiseren. 

Positieve werking

Volgens dit onderzoek heeft het betrekken en verantwoordelijk maken van de lijnmanager een aantal voordelen voor het project. Daar waar de lijnmanager niet betrokken was liep het project wel goed, maar bleef de kwaliteit van de implementatie (en daarmee ook de business benefits) achter. Bij een project waarbij de lijnmanager in een vroeg stadium al betrokken is en ook verantwoordelijk is voor het realiseren van de benefits, ging dit aanmerkelijk beter. 

Verschillen in lijnmanagers

Natuurlijk is dit verschil niet alleen te verklaren door de functie van de lijnmanager. Ook de persoon zelf kan hier een positieve invloed hebben. Lijnmanagers met een goede en diepgaande kennis van de processen kunnen een goede bijdrage leveren aan het project en ook borgen dat de gekozen oplossing en implementatie daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van de business benefits. 

Daarnaast speelt ook het netwerk van de betreffende manager een rol. Managers met een aaneengesloten netwerk, waarbij mensen elkaar kennen en in hetzelfde proces werken, zijn sterk in het realiseren van benefits in een kleine verbetering. Bij grote veranderingen hebben managers met een wat losser netwerk, waarbinnen mensen elkaar niet goed of helemaal niet kennen, een voordeel. 

Tenslotte speelt ook vertrouwen een belangrijke rol. Als de lijnmanager het vertrouwen van de groep heeft is het gemakkelijker om draagkracht te krijgen en eventuele rimpels weer glad te strijken. Is dat vertrouwen minder groot of niet aanwezig, dan kan dit ervoor zorgen dat de lijnmanager niet al te zeker is over zijn rol en invloed. 

Is de lijnmanager dan de ideale kandidaat? 

Volgens de onderzoekers kan het zeker interessant zijn om de lijnmanager vroegtijdig te betrekken bij het project en verantwoordelijk te maken voor het realiseren van de business benefits. Hoewel een deel van het succes ook afhankelijk is van de persoon, is het in ieder geval raadzaam om deze rol expliciet te benoemen en ook vroegtijdig een plek te geven in het project.