Skip to main content

DISC

Verbeterde communicatie voor iedereen

Over DISC

Positiever samenwerken met DISC

Veranderen is mensenwerk. Daarom gebruiken we DISC als middels om de communicatie tussen mensen te verbeteren, mensen in hun kracht te zetten en onderlinge verschillen niet als ergernis, maar juist als kans te zien. 

DISC omvat een persoonlijkheidstest, die inzicht geeft in de persoonlijkheid en het communicatietype van een persoon. Door deze kenmerken met elkaar te delen begrijpen mensen elkaar beter en kunnen beter aansluiten op de behoefte van een ander. 

DISC is één van de instrumenten die Promista inzet bij verandermanagement. DISC is één van de instrumenten die Promista inzet bij verandermanagement.
DISC Persoonlijkheidstest

Verbeter de onderlinge communicatie met DISC

DISC is een persoonlijkheidsanalyse waarmee personen en teams een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheid en die van anderen kunnen krijgen. Aan de hand van voorkeursgedrag, talenten en communicatie worden verschillende persoonlijkheden ingedeeld in vier verschillende persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen overeenkomstig gedrag en communiceren op dezelfde wijze. 

Het DISC Assessment meet diverse gedragsaspecten van een persoon.

DISC-Assessment

meten van gedrag

DISC meet door middel van een assessment de diverse gedragsaspecten van een persoon: 

  • Hoe men omgaat met problemen en uitdagingen
  • Hoe men anderen beweegt en overhaalt tot het eigen standpunt
  • Hoe men omgaat met veranderingen in de omgeving
  • Hoe men omgaat met regels, details en procedures

Vier hoofdstijlen

Beschrijving van gedrag

DISC is opgebouwd rondom vier hoofdstijlen van gedrag: 

Daadkrachtig en direct

Assertief
Doelgericht
Gedreven
Competitief
Doortastend

Interactief en inspirerend

Spontaan
Energiek
Optimistisch
Expressief
Enthousiast

Conformerend en correct

Analytisch
Nauwkeurig
Objectief
Formeel
Systematisch

Stabiel en sociaal

Begripvol
Geduldig
Bescheiden
Verzorgend
Meevoelend

DISC in een projectomgeving

Het optimale projectteam

Een project is eigenlijk het opzetten, draaien en ontmantelen van een tijdelijk bedrijf (projectorganisatie) met een eigen instroom-doorstroom-uitstroom model van medewerkers. Die medewerkers komen uit de eigen organisatie of worden van buitenaf aangetrokken. 

De projectmanager is (eind)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de projectorganisatie en wordt aangesteld door degene die hiervoor verantwoordelijk is binnen de organisatie. 

DISC is effectief bij de selectie van de projectmanager zelf, bij de teamsamenstelling en bij de uitvoering van het project. 

Meer weten over DISC?

Benieuwd naar wat DISC kan betekenen voor uw (project-)organisatie? We gaan graag met u in gesprek! 

Neem vandaag nog contact op met onze accountmanager René Bosschers voor een vrijblijvende kennismaking.