Skip to main content

Het geheim van een succesvol project? Een goede methodiek!

Deel dit bericht

Het is een vraag die veel organisaties (en ook veel projectuitvoerders) bezighoudt: waarom zou ik moeten investeren in een projectmethodiek? Het gaat toch ook goed zoals we het nu doen? Het werk wordt gedaan, de producten worden opgeleverd. En dat alles zonder dure methodieken, tools, cursussen en andere toeters en bellen.

Gelukkig is deze vraag al vaker (en eerder) gesteld. Er is zelfs onderzoek gedaan naar hoe effectief het eigenlijk is om een (bestaande) projectmanagement-methodiek te gebruiken. En ja, het heeft echt zin! 

Al in 2015 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van projectmethodieken op het succes van een project. De stelling was dat een project succesvoller is als je het uitvoert volgens een projectmanagement-methodiek. Daarnaast is ook gekeken naar de invloed van project governance op het succes van een project. 

LinkedIn als onderzoeksbron

Succes is een relatief begrip – hoe ga je dat meten? De onderzoekers kozen ervoor om het (naast het verzamelen van eerdere onderzoeksresultaten) gewoon te vragen. Via LinkedIn is een enquete verspreid die wereldwijd door verschillende bedrijven is ingevuld.In de enquete werd onder andere gevraagd naar het laatst uitgevoerde project en de gehanteerde projectmanagement-methodiek. 

Natuurlijk zijn niet alle antwoorden even bruikbaar. Een vragenlijst die wordt ingevuld door iemand die verder niets met projecten doet kan het beeld vertekenen. Daarom zijn alle antwoorden gefilterd door een aantal selectiecriteria.

Meer succes met een projectmethodiek… en met ervaring

Uit het onderzoek blijkt dat projecten die werken met een projectmethodiek ongeveer 22% meer succesvol zijn dan projecten die dat niet doen. Daarbij zijn methodieken die bestaan uit een framework van tools, technieken, kennis en processen succesvoller dan methodieken die hier en daar zelf aangevuld moeten worden door de uitvoerders van het project. 

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat succes niet alleen te maken heeft met het hebben van een goed framework. Degene die het project begeleidt moet natuurlijk wel kennis hebben van dat framework, het kunnen toepassen, en het hier en daar op maat kunnen snijden als de situatie daarom vraagt. 

De invloed van governance op het project kan per organisatie verschillen, concludeerden de onderzoekers. Bedrijven die meer aandacht besteden aan houding en gedrag zullen eerder geneigd zijn om een framework op te zetten (of een oplossing uit de markt te implementeren) dan bedrijven die zich alleen richten op het resultaat.