Skip to main content

Groei en ambitie bij Promista in 2023

Deel dit bericht

Inmiddels is het vaste prik bij Promista: elk jaar vragen we directeur Henk Daniel om eens over zijn schouder naar het afgelopen jaar te kijken, en vooruit te blikken naar wat we het komende jaar allemaal gaan doen. 

Het was een bewogen jaar, met alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En ook bij Promista is er het nodige gebeurd, hoewel we gelukkig niet in een crisis zijn beland. 

Henk: “We zijn het afgelopen jaar grotere opdrachten bij grotere klanten gaan doen. En dan bedoel ik niet de duur of de omvang, maar de impact die ons werk heeft in de organisatie van de klant. Met het werk wat we nu doen leveren we een wezenlijke bijdrage aan de besturingsprocessen van de organisatie. Bijvoorbeeld de sturingsinformatie die we hebben opgezet in grote gemeenten. De veranderingen die we in die organisaties in gang zetten worden niet alleen geaccepteerd, maar ook geadopteerd door de medewerkers van die organisatie. En dat levert blije en enthousiaste mensen op, maar ook meer (aanvullende) vragen voor Promista. En dus meer werk.”

En meer werk betekent ook meer mensen. Promista groeit, niet alleen in omzet maar ook in omvang: het afgelopen jaar zijn er meerdere nieuwe collega’s gestart. Trainees, maar ook ervaren professionals. En een groeiende organisatie betekent ook weer nieuwe uitdagingen. 

De veranderingen die we in die organisaties in gang zetten worden niet alleen geaccepteerd, maar ook geadopteerd door de medewerkers van die organisatie.

Henk Daniel

“De mensen bij Promista hebben vaak veel ideeën om dingen mooier of beter te maken, om nieuwe producten of diensten te maken en aan te bieden, en een heleboel ambitie.” Vertelt Henk. “Zo zijn er plannen voor nieuwe e-learnings en trainingen op het gebied van Excel en rapportage, willen we meer inhoudelijk op portfoliomanagement gaan zitten en wordt onze OPTI-maal werkwijze steeds groter en belangrijker in ons werk. 

Wat ik ook super vind is dat we ook op management-niveau uitbreiding hebben gevonden met onze ervaren portfoliomanager Chris. Zo groeien we op verschillende vlakken: bij de consultants, op management-niveau en met de Young Professionals.”

Het afgelopen jaar was ook het jaar van de Young Professionals binnen Promista. Samen met een aantal ambitieuze mensen hebben we dit programma vormgegeven en verder uitgewerkt. En daar plukken we ook het komende jaar weer de vruchten van. 

“Daar ben ik denk nog wel het meest trots op.” lacht Henk. “Het begon met een idee en een los programma, en nu staat er een goed geregisseerd traineeship waarin trainees goede begeleiding krijgen, een trainingsprogramma kunnen volgen en door middel van het buddy-systeem ondersteuning krijgen bij hun eerste opdrachten als trainee consultant. Het is een programma dat echt voor en door de jongere generatie is opgezet.”

Promista is een plaats waar mensen zelf hun eigen functie kunnen vormgeven en kunnen groeien in die dingen die ze leuk vinden om te doen, waar ze goed in zijn en energie van krijgen.”

Henk Daniel

En het komende jaar? “
“Dit jaar gaan we verder waar we dit jaar zijn geëindigd. We gaan door met waar we goed in zijn, met het Young Professional programma en we gaan werk maken van die trainingen op het gebied van Excel en dashboarding. 

Daar hebben we nu ook de juiste mensen voor, die hier heel goed in zijn, dat ook leuk vinden en hun kennis graag willen delen. Voor mij is dat ook een van de dingen waar Promista voor staat: een plaats waar mensen zelf hun eigen functie kunnen vormgeven en kunnen groeien in die dingen die ze leuk vinden om te doen, waar ze goed in zijn en energie van krijgen.”

Is alles dan rozengeur en maneschijn? Of zijn er ook uitdagingen waar we het komende jaar voor staan? 

“Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Op dit moment zorg ik voor het algemene bestuur van de organisatie. Maar ik vind het ook leuk om bij klanten bezig te zijn en mijn kennis en ervaring te delen. Dat levert nu wel problemen op: Promista groeit en bestuurstaken vragen een steeds groter deel van mijn agenda. De uitdaging wordt dus om het voortbestaan van de onderneming te verbinden aan de mensen die er werken. Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag. 

Verder kijk ik weer uit naar alle mooie, gezellige, leerzame en vooral plezierige momenten met het Promista-team!”