Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Inrichten functioneel beheer PM tooling

Functioneel Beheer heeft een essentiële positie voor wat betreft een goedwerkend systeem, terwijl dit bij veel organisaties juist een ondergeschoven kindje is. Meest gehoorde reactie is wat dat betreft “dat komt later wel, we moeten nu aan de slag!”

Helaas wordt het naarmate de tijd vordert steeds moeilijker om, zonder gevolgen voor de organisatie, het Functioneel Beheer goed in te richten. Dit omdat een systeem met een gebrek aan goed beheer de kans krijgt om wild te groeien, zonder controle op bestaande functionaliteiten of rekening te houden met gevolgen voor andere gebruikers dan degene voor wie de wijziging wordt doorgevoerd.

Veelal maakt het inrichten van Functioneel Beheer deel uit van door Promista uitgevoerde opdrachten, waarbij vaak de Principal Toolbox als projectmanagement tool bij organisaties werd geïmplementeerd. Hierbij werd in overleg met de klant een raamwerk met de belangrijkste processen ingericht en modellen en rapporten ontwikkelt.

Bij deze opdrachten zorgt de Promista consultant meestal voor de tijdelijke uitvoering van het Functioneel Beheer en gaat tegelijk aan de slag met het verder inrichten en documenteren, met als doel het Functioneel Beheer uiteindelijk over te dragen aan de interne organisatie. In samenwerking met de klant wordt gezocht naar waar het Functioneel Beheer kan worden onder gebracht. De consultant van Promista zorgt er voor dat in nauwe samenwerking met de interne Functioneel Beheerder de kennis en kunde wordt overgedragen. Denk hierbij aan (expert) training, beschrijven van de processen en het maken van afspraken over beheer.

Zodra de interne Functioneel Beheerder op het gewenste niveau is, wordt het Functioneel Beheer officieel overgedragen naar de interne organisatie. Vanzelfsprekend zorgt Promista voor de juiste documentatie en een nazorg traject.

Promista heeft een whitepaper geplaatst over het inrichten van Functioneel Beheer op de website.  Kijk voor meer informatie op whitepaper Inrichten functioneel beheer Principal Toolbox.