Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

PMO bezien vanuit een HRM perspectief

Hoewel het vakgebied PMO al enige tijd op de kaart staat, is het in HRM land nog relatief onbekend. Zo er al functiebeschrijvingen zijn, komen die vaak niet veel verder dan (Senior) PMO medewerker met een vrij

generieke beschrijving van taken en verantwoordelijkheden. Ook de gesteldeeisen zijn redelijk generiek – veelal administratief en projectmanagement gerelateerd. Daarmee zijn ook opleiding- en carrière paden generiek of helemaal niet beschreven.

Vanuit het vakgebied PMO zelf zijn er wel wat ontwikkelingen te melden. Zo is er vanuit de IPMA hoek nu een eerste ordening waarin de PMO functies naast de Project/ Programma/ Portfolio management functies worden
geplaatst en in dezelfde termen worden beschreven. Vanuit de AMPG / P3O hoek zijn er een aantal mogelijke functies en rollen beschreven. Beide invalshoeken onderkennen de verschillende wijzen waarop een PMO in de organisatie kunnen zijn ingebed. Vanuit de P3O kant is hier logischerwijze wat meer aandacht voor. Tevens is het verschil tussen functies aan de Delivery- en aan de Center Of Excellence- kant redelijk goed beschreven. Het P3O perspectief heeft de mogelijke functies beschreven in termen van taken en verantwoordelijkheden, maar geeft vrijwel geen aandacht aan de benodigde competenties. Laat staan aan hoe die te verkrijgen.

Tegelijkertijd heeft de IPMA invalshoek wat meer aandacht voor de verschillende niveaus waarop een PMO zijn werk kan doen, hierbij positioneert IPMA de functies ook op project- programma- en portfolio niveau.
Uiteraard zijn de functiebeschrijvingen vanuit de IPMA-invalshoek goed beschreven in termen van competenties, maar is er vrijwel geen aandacht voor taken en verantwoordelijkheden.

Beide invalshoeken hebben verder weinig oog voor carrière paden en de bijbehorende opleidingspaden.

Promista helpt u graag bij het beschrijven en inhoud geven van PMO functies, carrière paden in het PMO vakgebied beschrijven en de hierbij benodigde opleidingspaden uitzetten. Binnen Promista hebben wij inmiddels een modulair opgezette set van PMO opleidingen op diverse niveaus waarbij we aandacht geven aan zowel de benodigde harde en softe competenties.