Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Slimmer organiseren van uw programma met Programmadashboards

U ziet als programmamanager of sr projectmanager binnen de projectorganisatie dat er nog veel te verbeteren valt en u wilt hier structureel iets aan doen.

 Herkent u één of meer van deze voorbeelden?

  • U mist overzicht over uw programma en projecten.
  • Afhankelijkheden tussen projecten zijn niet goed in beeld waardoor uitloop en benutting van resources een risico zijn.
  • Er is geen inzicht in het kritieke pad waardoor niet helder is welke projecten en producten urgent zijn en welke uitloopmogelijkheden bestaan. 

Een programmadashboard kan u hierbij helpen!
Een programmadashboard van Promista is een analysetool voor programmamanagers waarmee een snelle analyse gemaakt kan worden op planningsconflicten, uitloop van projecten en het huidige kritische pad.

Plaatje programmadashboard

Wat heeft Promista te bieden?
Samen met een consultant van Promista analyseren we de opbouw van de planningen. Om de projecten met elkaar te kunnen vergelijken en tot één kritisch pad te komen is een niveau van uniformiteit in de planningen vereist. Gezamenlijk bepalen we de spelregels rondom het opbouwen van de planningen. Op basis van deze spelregels wordt het Programma dashboard ingericht en getest in jullie omgeving. Na overdracht kunt u zelf met het dashboard aan de slag! Wanneer het standaard dashboard niet alle informatie levert dat gewenst is, kan in overleg gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van een programmadashboard van Promista?

  •  Het geeft structuur aan de complete programmaplanning.
  •  Snel inzicht in de belangrijkste planningsknelpunten
  •  Er is een snelle analyse mogelijk op kpi's.
  •  Realisatie van een enorme tijdsbesparing; met projectleiders hoeft de programmamanagers alleen in te gaan op de risico's. 
  •  Management by Exception (focus op de risico's en urgente issues).
  •  Het dashboard is, na het inrichten door Promista, zelf te (her)gebruiken.

Wilt u ook sneller en slimmer uw programma managen? Kijk dan op Rapportages waarin u diverse rapportages kunt donwloaden of neem dan contact op met René Bosschers en wij organiseren een vrijblijvend gesprek met een consultant.