Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Agile in grote organisaties: goed idee of onmogelijk?

De wereld om ons heen staat niet stil. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, verwachtingen veranderen, wetten en regels  worden bijgesteld, en kleine startups verzinnen steeds nieuwe en snellere manieren om de klant te bedienen. 

Logisch dat steeds meer grote bedrijven zich ervan bewust worden dat ze iets moeten doen. Om hun wendbaarheid te vergroten leeft bij veel grote organisaties de wens om over te gaan op een Agile manier van werken. Dat zorgt er immers voor dat het bedrijf zijn wendbaarheid vergroot en sneller kan inspelen op veranderingen in en rond de organisatie. 

Dat idee is mooi, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Vooral bij grote bedrijven blijkthet lastiger om ingesleten patronen los te laten en in één keer over te gaan op een compleet andere manier van werken. En dat kan leiden tot gestrande oplossingen, halve implementaties en teleurgestelde mensen. 

Herkenbaar verhaal? Ook voor grote bedrijven zijn er mogelijkheden om succesvol om te gaan met Agile werken. Hoe dat zit lees je in onze nieuwste whitepaper over het Agile Project Framework