Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Training Portfoliomanagement

Portfoliomanagement plaatjeVeel organisaties staan voor de uitdaging om continu de toegevoegde waarde van investeringen te beoordelen en daarbij de keuzes te maken tussen investeringen op basis van hun bijdrage aan de strategische doelstellingen. “Doen we de juiste dingen?”, “Zijn de dingen die we doen wel de meest effectieve?”, “Doen we het wel op de goede manier?”. Deze training geeft praktische handvatten bij het ontwikkelen van portfoliomanagement in de organisatie en hoe je je rol hierbij zo optimaal mogelijk kunt invullen. 

Vanuit onze visie zijn de portfoliomanager en zijn team verantwoordelijk voor het verzamelen en ordenen van informatie over projectvoorstellen, projectuitvoeringen en gerealiseerde baten. Ze leggen informatie over projecten ter beslissing voor aan de centrale directie, zodat besluiten over nieuwe en onderhanden projecten genomen kunnen worden en de effectiviteit van opgeleverde projecten beoordeeld kan worden. De portfoliomanager staat als een registrerende en controlerende functie middenin de wereld van “changing the business”. Ze hebben het vermogen om een krachtige schakelrol te vervullen tussen het afdelingsmanagement en de directie. Door hun manier van werken krijgt het programma- en projectprioriteringsvraagstuk diepte en ontstaat begrip voor keuzen die gemaakt worden.

De volledige brochure? klik op deze link