Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Agile Projectmanagement

AgilePM

Noteer hem alvast in je agenda: op 21 november geven Kitty Clerc (More Than Learning / De Project Academie) en Henk Daniel (Promista) een workshop over Agile Projectmanagement.

In deze workshop gaan Kitty en Henk op zoek naar de definitie van Agile Projectmanagement. Want Agile kent toch eigenlijk geen projecten? Hoe werkt dit dan? En werk je dan ook echt Agile of is het meer PRINCE2 in een nieuw jasje?

Wie zijn Henk en Kitty?

Henk Daniel is directeur en senior adviseur bij Promista en heeft een ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van projectmanagement-processen in een agile omgeving. Kitty is een zeer ervaren allround trainer met een eigen bedrijf (More than Learning en ook aangesloten bij De Projectacademie). De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in agile projectmanagement.
Samen zullen de ze workshop begeleiden en elk vanuit hun eigen ervaring en expertise vertellen. En natuurlijk zullen ze jullie vragen te beantwoorden!

Het programma

In deze workshop nemen Henk en Kitty je mee in de wereld van Agile Projectmanagement in drie onderdelen:

  1. Wat is Agile Projectmanagement?
    Allereerst kijken we naar wat Agile Projectmanagement nu eigenlijk is. Hoe werkt het en wat zijn de verschillen met een ‘puur’ Agile omgeving en de klassieke omgeving van Prince2?
  2. Welke positie neemt Agile Projectmanagement in binnen de organisatie?
    Vervolgens kijken we naar de organisatie. Wat is er nodig om Agile werkende (project)teams aan te laten blijven sluiten bij de bedrijfsvisie en strategische doelen uit het portfolio?
  3. Hoe kun je projecten vormgeven in een Agile omgeving?
    Tenslotte gaan we naar de praktische uitvoering: hoe geef je nu zo’n Agile project vorm en wat heb je daar allemaal voor nodig

Theorie en praktijk

Alleen theorie leeft niet erg, is de gedachte achter deze workshop. Daarom nemen Henk en Kitty niet alleen de theoretische kant van het verhaal met je door, maar laten ze ook zien hoe dit in de praktijk werkt. Door middel van een praktijkcase, compleet met tooling en organisatiestructuur, krijg je ook een goed beeld van hoe zo’n project in de praktijk kan werken.

Geinteresseerd?  meld je aaan!