Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

De mens in de projectorganisatie

Denkt u bij projecten en projectorganisaties aan Prince2, Agile of scrum? Denkt u aan een ruimte met projectmedewerkers die zich samen in een ruimte in het zweet werken om het gewenste resultaat te halen? Een projecttool waarin alles rondom projectmanagement wordt vastgelegd & gecontroleerd voor elk project, programma of portfolio?

Voor mij zijn dit allemaal ondersteunende middelen. Want als de mens in het project ze niet gebruikt, dragen ze niet bij aan het resultaat van het project. Sterker nog, als de mens in het project ze niet juist gebruikt, werken ze een optimaal resultaat van het project tegen!

Alles draait in de kern om de mens die werkt in de projectorganisatie.

Waarom dan steeds de focus op het proces, de tooling, de methodieken, trainingen? 
Ik ben van mening dat dit gebeurt omdat het controleerbaar is en tastbaar. Vragen over functionaliteit in een projecttool zijn direct te beantwoorden. Nieuwe releases worden geïnstalleerd. Maar het resultaat dat uit een tool of rapportage komt, komt voort uit het werk van de projectmedewerker. 
Om u project, programma of portfolio zo optimaal mogelijk te laten verlopen om tot het optimale eindresultaat te komen,  heeft u een passende projectmedewerker of –manager nodig voor een specifiek project. Zij werken samen in een team aan een eindresultaat met eventuele ondersteuning van een methodiek & projecttool.

Om die reden is mijn ideale projectaanpak de volgende:
Ik kijk naar de kern van het project. Wat voor soort project is het? Ik deel de projecten grofweg  in op  4 verschillende typen ( zie afbeelding ). Ik hanteer onderstaande afbeelding om verschillende projecten tot een praktische manier te typeren.

competentiepm


Vervolgens stel ik samen met de opdrachtgever het meest passende team samen, niet alleen op expertise, maar ook op competenties. Binnen mijn organisatie hebben we verschillende aanpakken om de geschikte competenties in beeld te brengen.  

Door binnen de projectorganisatie een goede analyse te maken van het soort project en daarbij de juiste mensen in het project te laten samenwerken haal je het meest optimale uit de projectorganisatie. Natuurlijk kijk ik daarnaast ook naar ondersteuning van de best passende project tooling en methodiek.

Soms heb je het niet helemaal voor het kiezen wat betreft bemensing van het project. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook dan bewust naar bemensing moeten kijken. Om vervolgens  het beste te kunnen halen uit de beschikbare mensen en middelen.

Wilt u meer weten over mijn aanpak of over de verschillende type projecten? Zodat u ook op basis van competenties uw projectorganisatie efficiënter en effectiever in kunt richten? Neem gerust contact op met mij en ik vertel u er graag over!


Sr. Consultant | Coach