Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Hoe kunnen we meer grip krijgen op de projecten en meer inzicht krijgen in het projectmatig werken?

medinova


De opdracht

De Medinova holding adviseert en ondersteunt drie Zelfstandige Behandel Centra (ZBC). Recentelijk zijn de drie ZBC gaan samenwerken en die samenwerking brengt veel verandering met zich mee. Er ‘lopen’ veel veranderprocessen en projecten terwijl het team geen ervaring heeft met projectmatig werken.

De uitvoering

In gezamenlijk overleg heeft Promista met een interactieve workshop (The Challenge of Egypt) het managementteam inzicht en kennis gegeven van projectmanagement. Tijdens de workshop was de opdracht voor de 14 deelnemers om een project te simuleren. Tijdens de simulatie hebben ze twee projectteams gevormd en een stuurgroep die de projectteams moest aansturen. Zo werd iedere deelnemer zich bewust van zijn/haar rol in de organisatie en iedereen kon het belang ervaren van een juiste informatievoorziening en open communicatie. Met deze workshop heeft het managementteam zelf kunnen ervaren hoe de theorie zo toegepast kan worden dat dit resulteert in succesvolle projecten.

Het succes

Het managementteam heeft meer inzicht, kennis en ervaring gekregen en is zich hierdoor bewust van het belang van zaken als het rapporteren, informeren en communiceren. Voor de workshop werd het rapporteren als een last gezien, na de workshop als een ‘must’. Het team was erg tevreden over Promista en er wordt gekeken of Promista nog een rol kan spelen in het veranderproces. Daarmee wordt het succes van Medinova het succes van Promista!

Interesse

Bel René Bosschers: 06 421 24 715 of stuur een e-mail.