Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Onderzoek en Advies

Iteratief en efficiënt adviseren 
Een goed advies is belangrijk. Om goed en kernachtig te kunnen adviseren hebben we de gecombineerde ervaringen van organisaties en onze eigen ervaring omgezet naar een manier van adviseren die we iteratief en efficiënt adviseren noemen.

Betrokken en bewust
Wij betrekken de organisatie bij het adviestraject en komen zo tot een gedragen advies zonder verrassingen. Bewustwording binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel van het adviestraject en dat is op deze wijze geborgd. Dit advies heeft toegevoegde waarde voor zowel de huidige als de toekomstige organisatie.

Projectorganisatie

Om uw projectorgansatie zo optimaal mogelijk voor u te laten werken, zodat de strategische doelstellingen gehaald worden, is het belangrijk de projectorganisatie te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we verschillende methodieken en middelen.

 • Efficient adviseren
 • Competentiemanagement DISC analyse
 • OPTI (-maal) aanpak
 • Portfoliomanagement

  In welke fase van volwassenheid u zich ook begeeft met betrekking tot portfoliomanagement, wij begeleiden u graag naar een voor u organisatie efficient passend portfoliomanagement. Bent u adviserend, controlerend of juist faciliterend? Is portfoliomanagement nieuw in uw organisatie of al jarenlang een bekend onderdeel van uw projectorganisatie? Met welke middelen ondersteunt u het portfoliomanagement?

  "PROMISTA HEEFT ONS UITSTEKEND GEHOLPEN MET HET BEPALEN VAN DE RICHTING VAN HET TRAJECT EN HET BEGELEIDEN VAN HET PROCES, ZONDER HET TRAJECT ZELF OVER TE NEMEN."

  Nol van Laarhoven - gemeente Gennep

  PPM Benchmark / Quickscan

  PPM Benchmark / Quickscan

  Inzicht overzicht en doorzicht op alle niveaus met de PPM Benchmark Quickscan
  In onze moderne tijd volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Daardoor ontstaat bij steeds meer organisaties de behoefte om veranderingen projectmatig aan te pakken en neemt project- en portfoliomanagement een steeds belangrijkere plaats in. Promista helpt u uw projectorganisatie naar een hoger niveau te tillen met de PPM Benchmark Quickscan.

  Portfoliosturing: een complexe opgave

  Portfoliosturing: een complexe opgave

  Alle projecten van een organisatie, afdeling of organisatieonderdeel komen samen op het portfolio. Vaak zijn er echter veel meer projecten en ideeën dan er beschikbare resources zijn. Hoe krijgt u het juiste inzicht in de bijdrage, samenhang en afhankelijkheden van alle projecten, en hoe toetst u vervolgens vervolgens het portfolio op de juiste samenstelling voor het behalen van uw strategische doelen? 

  Promista helpt u met het vormgeven en professionaliseren van dit complexe proces. Zo heeft u meer inzicht in de impact van projecten op uw organisatie en wordt uw projectenportfolio beter beheersbaar en bestuurbaar.

  OPTI(maal) ontwikkelen

  OPTI(maal) ontwikkelen

  Bij het uitvoeren en besturen van projecten en portfolio's komt veel kijken. Hoe zorgt u ervoor dat projecten op een efficiënte manier worden uitgevoerd? En hoe kunt u de governance-structuur het beste inrichten? 

  Om u te helpen bij het beantwoorden van alle essentiële vragen rondom uw projectorganisatie, maken de consultants van Promista gebruik van het OPTI(maal) raamwerk: ontwikkelen met focus op Organisatie, Processen, Techniek en Informatie. Door gebruik te maken van dit raamwerk kunnen we de projectorganisatie, met al zijn verschillende componenten, vernieuwen of verbeteren. 

  Greep uit onze klanten

  • Gemeente tilburg
  • OVM
  • Medinova
  • Gemeente Den Haag
  • Plus Retail
  • Liander

  Promista adviseert en begeleidt organisaties met de ontwikkeling en verbetering van portfolio-, programma-, en projectmanagement en PMO. Promista biedt ondersteuning bij de inrichting van de veranderprocessen en draagt zorg voor de borging in de lijnorganisatie.