Skip to main content

Inzet van een interim professional – het verhaal van Liander

Deel dit bericht

Ziekte is nooit leuk. En al helemaal niet als blijkt dat je collega een flinke tijd in de lappenmand zit. Voor de collega zelf niet – en voor de organisatie en de collega’s ook niet, want naast het gemis van een fijne collega blijft er ook werk liggen. Kan Promista helpen om dit tijdelijke gat te vullen? 

Wie is Liander?

Liander is een netwerkbeheerder in de energiebranche. Geen energieleverancier, maar de aanleg en het beheer van leidingen en kabels in verschillende regio’s in Nederland.  Met ruim 5.000 medewerkers een grote speler in de energiemarkt. 

Binnen de bedrijfsunit Uitvoering, verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan het netwerk, worden verschillende grote projecten en programma’s uitgevoerd. Het geheel aan projecten en programma’s wordt beheerd door het Bedrijfsbureau Uitvoering (BBU), waarin ook het PMO is ondergebracht. 

De uitdaging: tijdelijke vervanging van een zieke collega

Als er een collega landurig uitvalt is dat altijd vervelend. In de eerste plaats voor de collega zelf, maar ook voor het team en de organisatie. Het team kan immers geen gebruik meer maken van de kennis en ervaring van hun collega. En ook het werk blijft liggen of moet worden overgenomen door de rest van het team, wat ook niet altijd lukt. 

Jeanette Lette, Portfolio Management Officer bij het Bedrijfsbureau Uitvoering kwam met haar vervangingsvraag bij Promista terecht. “Toen ik ruim twee jaar geleden begon in deze functie werkte er een consultant van Promista bij ons. Hij ondersteunde bij het maken van rapportages en hielp ons bij de selectie van de juiste tooling. Die samenwerking verliep prima. Dus nu we menskracht tekort kwamen deden we ook graag weer een beroep op Promista.”

Het proces: van ondersteuning naar resource management

Promista heeft in overleg met Liander een interim professional gedetacheerd die al bekend was met de organisatie. Daardoor was onze consultant snel in te werken en kon hij gebruik maken van zijn kennis van de organisatie om snel te schakelen. 

Bij de start van de opdracht lag de nadruk vooral op het overnemen van de werkzaamheden en het ondersteunen van het bedrijfsbureau bij de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden. 

Na verloop van tijd is de opdracht (uiteraard in goed overleg) breder geworden. De veranderingen in de organisatie vroegen steeds meer om een andere kijk op resourcing, waardoor onze consultant zich ook is gaan richten op het inrichten en structureren van managementinformatie over resourcing.

“Die nieuwe vraagstukken ontstonden mede door een interne reorganisatie”, vertelt Jeanette. “Met hulp van de consultant ontstonden er nieuwe inzichten en daardoor nam vanuit het management ook de vraag naar informatie toe.” 

De samenwerking

Samen hebben Liander en Promista zich gebogen over de nieuwe en de bestaande hulpvraag en is er invulling gegeven aan de toenemende informatievraag vanuit het management.

“Gelukkig helpt de consultant ook met het bepalen van welke informatie echt relevant is en wanneer er sprake is van een overload. Promista denkt goed met ons mee en biedt waar nodig ook alternatieven aan.” 

“Promista deelt niet alleen hun eigen kennis en expertise maar verbindt ook organisaties aan elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren.”

Jeanette Lette – Portfolio Management Officer bij Liander

En dat meedenken is niet alleen fijn voor de organisatie, maar ook voor de mensen die er werken, meent Jeanette. “Promista neemt ons goed mee in de groei die we doormaken. Daarbij delen ze ook hun netwerk en dat heeft voor mij veel toegevoegde waarde. Door de ronde tafelgesprekken van Promista leer ik ook veel van andere organisaties. En dat maakt voor mij wel het onderscheid: ze delen niet alleen hun eigen kennis en expertise maar verbindt ook organisaties met elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren.” 

Het resultaat: extra capaciteit en inzicht voor het management

Naast de tijdelijke vervanging van de zieke collega heeft de consultant ook meer inzicht en structuur gebracht in de informatie richting het management. Hierdoor is het management beter in staat om sturing te geven aan de programma’s en projecten binnen de organisatie. 

“We zijn een organisatie die volop in ontwikkeling is en Promista speelt een belangrijke rol in de professionalisering van het projectmatig werken.”

Inmiddels beschikt het management over de juiste informatie en is duidelijk welke informatie voor wie relevant is. Zo ontstaat inzicht en de mogelijkheid om goed te sturen op doelstellingen en resultaat.