Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Hoe kunnen we als gemeente Den Haag de Principal Toolbox inrichten en beheren en het functioneel beheer ervan voeren?

Gemeente Den Haag

 

De opdracht

Een projectconsultant van Promista heeft gedurende een periode van 20 maanden samen met de Gemeente Den Haag gewerkt aan de implementatie van de Principal Toolbox en de inrichting hiervan op basis van de wensen van de gemeente.

De uitvoering

Door het werken met de Principal Toolbox bleek dat de processen verder aangescherpt moesten worden om er optimaal gebruik van te kunnen maken. Naast de bijdrage aan de processen, heeft Promista´s consultant voor managementrapportages gezorgd en het trainen en coachen van de betrokken medewerkers.

De feedback

Rob Valkenhoff, Concern adviseur POI, Gemeente Den Haag

"Ontwikkeling van een Haags ICT Portfoliomanagement"

"De gemeente Den Haag heeft in 2010 besloten om de Informatieprojecten van al haar diensten centraal in kaart te brengen. Daarvoor hebben we de Prinicipal Toolbox (PTB) aangeschaft. In een bottum-up traject met onze eindgebruikers, heb ik vervolgens samen met Promista (Henk Daniel) de functionaliteiten en de inrichting bepaald.

We hebben voor Promista gekozen omdat we voor de uitrol van de PTB , een partner zochten die zowel inhoudelijke kennis had van de PTB als van projectmanagementprocessen. In Henk Daniel van Promista hebben we die partner gevonden. Henk en ik hadden meteen een klik; door zijn ervaring begreep hij snel waar mogelijke knelpunten lagen en konden we gezamenlijk werken aan de oplossingen.

Promista heeft ons geholpen een volgende stap te zetten bij de ontwikkeling van een Haags ICT portfoliomanagement. We hebben het volgende gerealiseerd:

  • Een basisinrichting van portfoliomanagement. Deze basisinrichting biedt flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden en is daarmee toekomstbestendig.
  • Maatwerktrainingen voor de gemeente (daarvoor is Patricia de Jong van Promista in het traject betrokken)
  • Een centrale Functioneel Beheerorganisatie .
  • Een structureel goed functionerend PMO overleg.

Het project omvatte naast de uitrol van de PTB ook het vullen van de PTB met projectdata. Om deadlines te halen heeft Patricia gezorgd voor gebruikersanalyses en aanvullende trainingen-on-the-job.

Mijn ervaring met deze twee adviseurs is dat ze goed meedenken en dat wat nodig is ook concreet maken. Zo wilde ik over een rapportage kunnen beschikken die mij met behulp van diagrammen en grafieken inzicht geeft in de voortgang van het portfolio. Henk heeft voor hiervoor een automatisch rapport gemaakt. Een perfect instrument voor overzichtelijke managementinformatie."

Het succes

In onderling overleg is dus het voorstel van de projectconsultant over de inrichting van het functioneel beheer overgenomen. Na een tijdelijke oplossing  hebben we voor de lange termijn een voorstel gemaakt met een groeimodel. Dit model geeft aan waar de gemeente de komende jaren naar toe kan werken. Daarmee wordt het succes van de gemeente Den Haag het succes van Promista!

Interesse

Bel René Bosschers: 06 421 24 715 of stuur een e-mail.

Tags: tooling, advies