Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Hoe krijgen wij inzicht over hoe projectmatig werken bij de provincie Overijssel ervoor staat?

 Provincie Overijssel


De opdracht

In samenwerking met de Provincie Overijssel heeft Promista een opdracht uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe de verschillende betrokkenen in de organisatie (ambtenaren, opdrachtgevers, project- en programmaleiders) ervaren hoe het projectmatig werken er voor staat. De beslissing werd genomen om een quick scan te maken. De quick scan is een hulpmiddel om in een korte tijd een indicatie te krijgen of er verschillen in beleving bestaan en hoe groot de verschillen zijn. Als de hele scan is ingevuld geeft een radardiagram een overzicht van de scores. Zo wordt snel duidelijk waar de aandachtspunten liggen, die vaak tot ontwikkelpunten leiden. De scan geeft zowel informatie over de besturing van projecten als over de control over projecten.

De aandachtsgebieden van de quick scan zijn:

  • Organisatie
  • Kennis, vaardigheden en tools
  • Planning en sturing
  • Kwaliteit en risicomanagement

De quickscan diende aandachtspunten op te leveren voor de ontwikkelagenda projectmatig werken binnen de Provincie.

De uitvoering

In het intake gesprek met de opdrachtgever waarin we het gewenste volwassenheidsniveau besproken hebben, heeft de opdrachtgever aangegeven welke onderwerpen voor hem zwaarder wegen en welke minder zwaar. De projectconsultant van Promista heeft vervolgens de interviews afgenomen en de uitkomsten geanalyseerd. Door middel van radardiagrammen is zichtbaar gemaakt wat de scores zijn en dus wat het huidige volwassenheidniveau is vanuit het oogpunt van de geïnterviewden.

Het succes

De quick scan heeft een rapport opgeleverd dat specifieke aandachtspunten weergeeft. In gezamenlijk overleg met de opdrachtgever heeft dit geleid tot een eerste selectie van een aantal onderwerpen, die verder worden geanalyseerd om te bepalen hoe het volwassenheidsniveau verhoogd kan worden. Daarmee wordt het succes van de provincie Overijssel het succes van Promista!

Interesse

Bel René Bosschers: 0342 420138 of stuur een e-mail.