Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Hoe kan de Principal Toolbox het beste bij de gemeente Wijk bij Duurstede geïmplementeerd worden?

duurstede 

De opdracht

De gemeente Wijk bij Duurstede wilde meer projectmatig gaan werken. Hiervoor werd een projectbureau ingericht, een projectmanager benoemd, een start gemaakt met het omschrijven van processen en het aanschaffen van hulpmiddelen. De gemeente heeft hierbij gekozen voor de Principal Toolbox: een softwareapplicatie die het professioneel managen van PRINCE2 projecten mogelijk maakt.

De uitvoering

Zo’n implementatie is altijd maatwerk, omdat het van belang is dat medewerkers er goed mee kunnen werken. In onderling overleg heeft Promista advies gegeven over de plaats van de projectorganisatie binnen de organisatie en over de te gebruiken informatiesystemen. Natuurlijk houdt Promista rekening met de wensen van de klant, de mogelijkheden van de toolbox en de gebruiksvriendelijkheid. Verder zorgde Promista voor optimalisatie van de processen.

De feedback

Miranda van Dort, Projectondersteuner Gemeente Wijk bij Duurstede:

"De uitdaging was om de Principal Toolbox 'Wijks' te maken"

Miranda van Dort is projectondersteuner bij de Gemeente Wijk bij Duurstede. Binnen de gemeente is zij mede verantwoordelijk voor de invoering van Projectmatig werken binnen de gehele organisatie. Zij vertelt:“In 2006 is de gemeente gestart met een professionaliseringsslag. Aanleiding was onder andere de beheersing van belangrijke projecten en het opzetten van een projectmanagementbureau. De projecten verdwijnen uit de lijnorganisatie en worden zichtbaar in de projectorganisatie.
Vervolgens heeft de gemeente in 2008 de Principal Toolbox aangeschaft. Directe aanleiding hiervoor was inzicht te krijgen in de lopende projecten binnen de gemeente en daarmee te kunnen sturen op planning, budget en uren. Daarnaast was er ook te weinig zicht op de onderlinge samenhang tussen de projecten.”De gemeente kende al een handboek projectmatig werken. Miranda legt uit: “We waren op zoek naar iemand die onze processen vanuit het handboek kon matchen met de Principal Toolbox die veelal volgens de principes van PRINCE2 was ingericht. De uitdaging was om de Toolbox 'Wijks' te maken, zodat het een tool zou worden die ons ondersteuning zou kunnen bieden bij onze projectmanagement methodiek. We kwamen al snel uit bij de senior consultant van Promista. Hij heeft ons geholpen het projectmodel te optimaliseren. En daarmee ook ondersteuning geboden bij het inrichten van de Toolbox. Door middel van workshops en inrichtingssessies onder de projectleiders en projectmedewerkers heeft er zich een basis gevormd voor de 'spelregels' omtrent het gebruik van de Toolbox. PMO-consultants van Promista hebben ons geholpen de Toolbox eigen te maken. Daarbij hebben zij ons een spiegel voorgehouden en kritische vragen gesteld over ons handboek in relatie met onze manier van werken.
Kortom, samen met Promista hebben we een goede stap gezet in de doorontwikkeling van projectmatig werken binnen de gemeente Wijk bij Duurstede.”

Het succes

Het resultaat is goed lopende projecten binnen het projectbureau. De processen zijn goed omschreven, de juiste middelen worden ingezet en de gewenste managementinformatie wordt opgeleverd. Daarmee wordt het succes van de gemeente Wijk bij Duurstede het succes van Promista!

Interesse

Bel René Bosschers: 0342 420138 of stuur een e-mail.