Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Hoe kunnen we het projectmatig werken binnen de organisatie professionaliseren?

Gennep


De opdracht

De gemeente Gennep deed veel projecten zonder dat de mensen er projectmatig werkten. Daarom hebben we in onderling overleg met de gemeente en Promista een Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak hebben we beschreven hoe de gemeente projectmatig werken kan implementeren binnen de organisatie.

De uitvoering

Vervolgens hebben we geholpen met de implementatie, door alle betrokkenen – op verschillende niveaus binnen de organisatie - te adviseren en te coachen.
Heel concreet hebben we samen met de gemeente nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld om het projectmatig werken te ondersteunen. 

De feedback

Nol van Laarhoven, Coördinator Cluster Ruimte, Gemeente Gennep

"Hoe zorgen we ervoor dat er projectmatig gewerkt wordt?"

Nol van Laarhoven stelde Promista de vraag hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat er projectmatig wordt gewerkt. Nol van Laarhoven: "Binnen de gemeente liepen verschillende projecten, alleen was er van projectmatig werken niet echt sprake. Hier wilden we een verbeterslag in maken."

Het gezamenlijke Plan van Aanpak gaf richting aan het traject en maakte onderscheid tussen verschillende fasen: van inrichting tot uitrol. Naast het Plan van Aanpak hebben beide organisaties gezorgd voor hulpmiddelen die het projectmatig werken goed ondersteunen. Nol van Laarhoven: 'Voor Promista lag er een belangrijke rol in de advisering en coaching. Er waren verschillende medewerkers en stakeholders bij betrokken. We hebben groepsbijeenkomsten georganiseerd en bilaterale gesprekken. Ik kan wel zeggen dat we samen met de voeten in de klei gestaan hebben om mensen te enthousiasmeren en draagvlak te creëren.'

De gemeente Gennep wil het projectmatig werken invoeren om beter de gewenste producten en diensten te kunnen leveren. Nol van Laarhoven: "We willen onze resources (geld, tijd en menskracht) zo optimaal mogelijk gebruiken en beheersen. Nu hebben we meer kennis, tools en draagvlak om invulling te geven aan het projectmatig werken. De betrokken medewerkers zijn enthousiast en er is veel draagvlak ontstaan bij het management en het college van B&W. We weten nu hoe we de projecten moeten inrichten en aanpakken. We hebben een 'eigen' methodiek, het is iets van onszelf geworden. Promista heeft ons uitstekend geholpen met het bepalen van de richting van het traject en het begeleiden van het proces, zonder het traject zelf over te nemen. Wat dat betreft kan ik Promista zeker aanbevelen bij andere gemeenten. We zijn er overigens nog niet. We gaan nog verder met trainingen, het coachen en de borging van de continuïteit om uiteindelijk een volwassen projectorganisatie te worden."

Het succes

De betrokken medewerkers zijn enthousiast, hebben meer kennis van projectmatig werken en voelen zich gesteund door het management en college. Uiteindelijk zal deze nieuwe manier van werken ervoor zorgen dat de gemeente de beschikbare resources (geld, tijd en menskracht) beter kan inzetten en beheersen. Daarmee wordt het succes van de gemeente Gennep het succes van Promista!

Interesse

Bel René Bosschers: 0342 420138 of stuur een e-mail.