Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

RaadvRechtsbijstand 250x250De Raad voor Rechtsbijstand is een organisatie die verantwoordelijk is voor de gefinancierde rechtsbijstand in Nederland. Daarnaast verzorgt de Raad ook de financiering van bewindvoerders en is de organisatie de ingang voor tolken en vertalers van de overheid. Een veelzijdig takenpakket dat intern de nodige projecten tot gevolg heeft. 

De opdracht

Voor de uitvoering van al die veranderingen zijn mensen nodig, niet alleen vanuit de projectorganisatie maar ook vanuit de business. Maar daar knelde het: deze mensen hadden ook andere, belangrijke taken te vervullen die door het vele projectenwerk in het gedrang kwamen. 

Aan de andere kant stonden ook de directie en de projectorganisatie voor een uitdaging. Het werd tijd voor meer overzicht en structuur in het projectenlandschap.

De aanpak

De taak om van alle projecten één totaalportfolio te maken werd binnen de organisatie belegd. Er werd kennis over portfoliomanagement opgedaan en op basis van de theorie werd een plan geschreven. 

De specialistische kennis voor het inrichten van de tooling werd gevraagd aan Promista. Samen met de consultants is het vraagstuk nog eens nagelopen: de behoefte aan goede tooling komt eigenlijk voort uit een behoefte aan overzicht. Met die gedachte zijn alle beelden, ideeën en wensen van zowel de business als de projectorganisatie geïnventariseerd en op een rij gezet. 

Het resultaat

Door het helder maken van het vraagstuk is de verbondenheid tussen business, projectorganisatie en directie toegenomen en is er een gezamenlijk portfolio opgezet. Daarnaast heeft de portfoliomanager een klankbordgroep geformeerd om mee te sparren en te overleggen. Zo hebben de directie en de projectorganisatie het overzicht dat nodig is, zijn er prioriteiten gesteld en zaken samengevoegd tot een behapbare projectenlijst. Voor de business betekent dit minder dubbel werk, meer inzicht in de capaciteit die projecten vragen en een goede planning. 

Zo leidde een vraag over tooling naar verbinding in de organisatie en het opzetten van een portfolio dat door de hele organisatie gedragen wordt. Dit succes van de Raad voor Rechtsbijstand is ook het succes van Promista!