Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Hoe kunnen we als programma Redesign Werkbedrijf binnen UWV de Principal Toolbox gebruiken, inrichten, inzetten en beheren?

Uwv

De opdracht

In overleg met het UWV heeft een projectconsultant van Promista gedurende een periode van 8 maanden samen met medewerkers van het Programma Redesign Werkbedrijf gewerkt aan de inrichting en het gebruik van de Principal Toolbox. Samen is onder andere gekeken naar de wensen en eisen voor inrichting en de manier van rapportage.

De uitvoering

Samen met de PMO’er van het Programma Redesign heeft de projectconsultant ervoor gezorgd dat men binnen het programma de Principal Toolbox is gaan gebruiken voor het managen van de projecten. Ook de financieel controllers werken in de Toolbox met de financiën en rapporteren over het programma en hoe het er financieel voor staat. Voor het PMO is gezorgd voor overzicht bij het monitoren van het programma en de projecten en is er een automatische voortgangsrapportage ontwikkeld. Ook heeft de consultant van Promista eraan meegewerkt, dat het beheer van de Principal Toolbox door de hele organisatie heen wordt gedragen. Samen met de beheerder is een plan gemaakt dat geleidelijk aan wordt uitgevoerd om het beheer te organiseren.

De feedback

Rob Moes, Senior PMO’er Programma Redesign, UWV

“Promista heeft uitstekend voldaan aan de wens om de Principal Toolbox zodanig in te richten, dat het rapportageproces voor de projecten versneld kon worden. De projectmanagers ervaren nu een aanzienlijke tijdsbesparing bij het opleveren van de maandrapportage. De projectconsultant van Promista heeft samen met mij stap voor stap gekeken naar de beste inrichting, rekening houdend met beheer. De projectconsultant heeft de inrichtingsstappen duidelijk en overzichtelijk beschreven, dit zorgt ervoor dat het beheer eenvoudig en snel uitgevoerd kan worden.

De gekozen zogenaamde bottom-up aanpak blijkt prima te werken in de praktijk. Er is een gedegen basis neergezet om de Principal Toolbox binnen UWV verder uit te kunnen rollen.”

Het succes

Het advies voor het inrichten van het beheer van de Principal Toolbox is overgenomen en er wordt intern hard aan gewerkt om het verder in te richten.  De medewerkers binnen het programma werken enthousiast met de Principal Toolbox voor het managen van de projecten. Verder wordt er door het PMO goed gemonitord en gestuurd op de projecten en worden de nodige automatische rapportages uitgedraaid. Hierdoor heeft men sneller overzicht en inzicht in de projecten. Daarmee wordt het succes van UWV het succes van Promista!

Interesse

Bel René Bosschers: 06 421 24 715 of stuur een e-mail.