Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

P3O®

P3O staat voor Portfolio, Programme and Project Offices en richt zich op de oprichting en werking van project- programma- en portfolio-ondersteuning. 

Binnen veel organisaties worden doorlopend projecten opgestart en uitgevoerd. Maar hoe zorgt u ervoor dat alle projecten op basis van dezelfde informatie worden beoordeeld en bestuurd? Hoe borgt u dat project- en programmamanagers hun kennis en ervaringen op een efficiënte manier met elkaar delen? En hoe zorgt u ervoor dat bepaalde zaken centraal geregeld worden en voor iedereen toegankelijk blijven? 

Soorten PMO-organisatie

Om project- programma- en portfoliomanagers te ondersteunen in de uitvoering van hun taken, om ervoor te zorgen dat kennis geborgd wordt en de werkmethode van de organisatie voor projecten en programma's te bewaken, is P3O in het leven geroepen. 

Vanuit P3O zijn er verschillende soorten PMO-organisaties gedefinieerd: 

  • Het portfolio office: een centraal team of centrale afdeling die ondersteuing biedt op het gebied van portfolio, planning, standaardisatie en professionalisering. 
  • De satelliet PMO: een centraal PMO met meerdere decentrale PMO's (satellieten) die zich richten op de ondersteuning van specifieke afdelingen of locaties binnen de organisatie. 
  • Het tijdelijk PMO: een PMO dat zich richt op de ondersteuning van een specifiek project of programma, en daarna wordt opgeheven. 
  • Het virtueel PMO: de ondersteuningstaken worden niet door een apart team opgepakt, maar door medewerkers binnen de organisatie. Deze medewerkers zitten vaak niet fysiek bij elkaar. 
  • De project support office: een medewerker of (klein) team dat zich richt op standaardisatie en ondersteuning van een specifiek project.

Meer weten? 

Heeft uw projectorganisatie behoefte aan goede ondersteuning, standaardisatie en centrale borging van documenten, benefits en lessons learned? Dan is P3O wellicht een goede keuze. Meer informatie over P3O of over het volgen van een training kunt u vinden op de trainingspagina

Heeft u liever een op maat gemaakte aanpak en persoonlijke ondersteuning binnen uw organisatie? Promista helpt u met het in kaart brengen van uw projectorganisatie, het opzetten van project- , programma- en/of portfolio-ondersteuning en het hands-on ondersteunen van uw projecten of programma's. Neem hiervoor contact op met René Bosschers (rbosschers@promista.nl of telefonisch via 06-42124715) en vraag naar de mogelijkheden.

 

Wij helpen u graag

Wij helpen u graag

Als u met René Boscchers persoonlijk contact wilt:

Telefoon: 06 4212 4715
E-mail: rbosschers@promista.nl

Trainingskalender

 TRAININGEN 2019:      
22 en 29 mei, 5, 12 en 19 juni, 3 juli IPMA-C Utrecht Inschrijven
12, 17 en 25 juni Project Management Office

Utrecht

Inschrijven
26 en 27 juni Masterclass Project- en Portfoliomanagement Utrecht Inschrijven
2, 9 en 18 september Agile Projectmanagement Foundation Utrecht Inschrijven
20 en 21 september Agile door te Scrummen Nijmegen Inschrijven
4, 11 en 20 november Agile Project Management Foundation Utrecht Inschrijven
8 en 9 november Masterclass Project- en Portfoliomanagement Utrecht Inschrijven
13, 20 en 27 november Agile Project Management Foundation Utrecht Inschrijven