Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Methodieken

Voor de ondersteuning van de werkzaamheden zijn meerdere methodieken voorhanden. De belangrijke vraag is hoe een organisatie zich wenst te ontwikkelen en welke methodieken daarbij het beste behulpzaam zijn. Deze vragen onderzoeken we samen met de klant waarna bepaald wordt hoe ze worden ingezet. Het is onze ervaring dat de wijze waarop een methodiek wordt geïntroduceerd in de organisatie van groot belang is voor het resultaat. Daar zijn onze consultants en trainers bij behulpzaam.

Portfolio-Programma-Project

Veel organisaties staan voor de uitdaging om continu de toegevoegde waarde van investeringen te beoordelen en daarbij de keuzes te maken tussen investeringen op basis van hun bijdrage aan de strategische doelstellingen. “Doen we de juiste dingen?”, “Zijn de dingen die we doen wel de meest effectieve?”, “Doen we het wel op de goede manier?”. Organisaties kampen daarnaast ook vaak met de vraag hoe zo effectief en efficiënt mogelijk de benodigde veranderingen in de organisatie kunnen worden ingepast en de benefits hieruit gerealiseerd kunnen worden aansluitend op de strategische doelstelling. Hoe kan Programma- en Projectmanagement bijdragen aan de oplossing van dit vraagstuk? Hoe ziet het er dan uit? Wat voegt het toe? Hoe voorkom ik een administratieve tijger? Wat is voor ons bruikbaar en wat niet?

Agile framework

Agile is een gedachtengoed waarop vele aanpakken gebaseerd zijn. Een hele bekende uit de IT-wereld is ‘Scrum’. Door de wereldwijde ontwikkelingen met het Agile gedachtengoed en de bredere organisatorische toepassing (Spotify-model), zijn daarvoor verschillende ‘Frameworks’ ontwikkeld. Bedrijven willen niet alleen hun projecten Agile aanpakken, maar hun gehele organisatie Agile laten werken. Verschillende consortia hebben al ‘Frameworks’ ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden bij een organisatie-inrichting. Bekende 'Frameworks' zijn o.a. het DSDM Agile Project Framework, Scaled Agile Framework (SAFe), Large Scale Scrum (LeSS) en Scrum Nexus.

"DE PROJECTCONSULTANT VAN PROMISTA HEEFT DE INRICHTINGSSTAPPEN ZO BESCHREVEN, DAT BEHEER EENVOUDIG UITGEVOERD KAN WORDEN."

Rob Moes - UWV 

IPMA

IPMA

IPMA staat voor International Project Management Association. Het is een beroepsvereniging van projectmanagers. De vereniging is actief in ruim 70 landen. Één van de activiteiten van IPMA betreft het certificeren van mensen die zich bezig houden met het vak projectmanagement. Deze certificering betreft de zichtbare ontwikkeling van uw competenties op het gebied van projectmanagement op vier niveaus.

De competenties zijn ingedeeld in drie competentiegebieden: Vakbekwaamheid, Persoonlijke effectiviteit en Omgevingsgevoeligheid.

 

Resource capaciteitsmanagement

Resource capaciteitsmanagement

Resource capaciteitsmanagement is op zowel Portfolio-, als Programma en Projectniveau een cruciaal proces wat veel interactie heeft met de processen in de lijn. Goed ingericht regelt het het resource capaciteitsmanagement, beschrijft het de interactie met de lijn - inclusief het opleiden naar nieuwe kennis en kunde - en raakt het het reguliere opleidings-, recruitment- en inhuurbeleid van een organisatie. Van groot belang is ook de wijze waarop mensen naar het project komen (onboarding) en hoe mensen vanuit de projecten weer teruggaan naar de lijn. Wij kunnen u helpen met het opstellen, inrichten en uitvoeren van deze activiteiten.

PRINCE2®

PRINCE2®

PRINCE2® (Projects in Controlled Environment) is een gestructureerde projectmanagementmethodiek die gebaseerd is op best practises. De methode richt zich specifiek op het managementaspect van projecten. Prince2 kan aangepast (customized) worden aan de behoefte van de organisatie, waardoor de methode niet “te licht” of “te zwaar” bevonden wordt.

PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos Ltd.

Managing Successful Programmes

Managing Successful Programmes

Managing Successful Programmes biedt een framework waarmee programma’s gemanaged kunnen worden. Binnen het framework worden de Principles, Governance Themes en de Transformational Flow behandeld. Het mooie van MSP is dat de methodiek erg flexibel is en aan de organisatie aangepast kan worden.

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Ltd.

Agile

Agile

Hoe pak je de ontwikkeling van producten binnen een project aan? Deze vraag staat centraal in de Agile methodiek en heeft daar een heel eigen antwoord op. Middels iteraties, een persoonlijke manier van communiceren en concrete (tussen)resultaten heeft Agile zich in de praktijk bewezen. 

Greep uit onze klanten

  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente tilburg
  • Plus Retail
  • Medinova
  • OVM
  • Liander

Promista adviseert en begeleidt organisaties met de ontwikkeling en verbetering van portfolio-, programma-, en projectmanagement en PMO. Promista biedt ondersteuning bij de inrichting van de veranderprocessen en draagt zorg voor de borging in de lijnorganisatie.