Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Onderzoek en Advies

"Iteratief en efficiënt adviseren"
Een goed advies is belangrijk. Om goed en kernachtig te kunnen adviseren hebben we de gecombineerde ervaringen van organisaties en onze eigen ervaring omgezet naar een manier van adviseren die we iteratief en efficiënt adviseren noemen.
Wij betrekken de organisatie bij het adviestraject en komen zo tot een gedragen advies zonder verrassingen. Bewustwording binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel van het adviestraject en dat is op deze wijze geborgd. Dit advies heeft toegevoegde waarde voor zowel de huidige als de toekomstige organisatie.

Projectorganisatie

Om uw projectorgansatie zo optimaal mogelijk voor u te laten werken, zodat de strategische doelstellingen gehaald worden, is het belangrijk de projectorganisatie te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we verschillende methodieken en middelen.

 • Efficient adviseren
 • Competentiemanagement DISC analyse
 • OPTI (-maal) aanpak
 • Portfoliomanagement

  In welke fase van volwassenheid u zich ook begeeft met betrekking tot portfoliomanagement, wij begeleiden u graag naar een voor u organisatie efficient passend portfoliomanagement. Bent u adviserend, controlerend of juist faciliterend? Is portfoliomanagement nieuw in uw organisatie of al jarenlang een bekend onderdeel van uw projectorganisatie? Met welke middelen ondersteunt u het portfoliomanagement?

  "PROMISTA BLIJFT SCHERP, ZET DE JUISTE MENSEN IN VOOR DE JUISTE VRAAGSTUKKEN EN WERKT ZAKEN AF." 

  Frank van der Schoot - gemeente Tilburg

  PPM Benchmark / Quickscan

  PPM Benchmark / Quickscan

  Inzicht overzicht en doorzicht op project, programma en portfolioniveau.
  Steeds meer organisaties gaan projectmatig werken om veranderingen die optreden op een effectieve en efficiënte manier te managen. Ook merken wij dat veel organisaties reorganiseren en de behoefte hebben om zich verder te ontwikkelen op project portfoliomanagement (PPM).
  Maar waar staat de organisatie op dit moment? Wat zijn de aandachtsgebieden om projectmatig te werken en/of verder te professionaliseren? En hoe kunnen we vervolgens de juiste projecten op een efficiënte manier uitvoeren? 
  De PPM Benchmark / Quickscan van Promista geeft u inzicht in uw huidige situatie om de juiste vervolgstappen te maken. 

  Wat verstaan wij onder Portfoliosturing

  Wat verstaan wij onder Portfoliosturing

  Portfoliosturing is het inrichten van een besluitvormingsproces en governance over de totale set (het portfolio) aan actieve en toekomstige projecten.
  Uiteraard moeten besluiten over de optimale samenstelling van het portfolio  genomen worden op basis van de bijdrage die de individuele projecten leveren aan de gekozen strategie. Dat betekent, dat  we projectdoelen zo concreet mogelijk formuleren in termen van bijdragen, baten of organisatieverandering die de implementatie van de organisatiestrategie is. In de praktijk zien we dat daar nog veel winst te behalen valt.
  Maar op basis waarvan maken we dan die keuzes? Er zijn veel onderlinge afhankelijkheden tussen projecten, resourceclaims, haalbaarheid, budget en een groeiende projectenkalender. Het door Promista ontwikkelde besluitvormingsproces voorziet in een implementatie waarin de impact van besluitvorming voor het stoppen, vertragen of versnellen van een project direct zichtbaar is.

  Analyse raamwerk & PMO Greenfield

  Analyse raamwerk & PMO Greenfield

  Bij Promista werken onze consultants met  het OPTI(-maal) raamwerk. Door gebruik van het OPTI raamwerk verbeteren / vernieuwen we de projectorganisatie (met al zijn verschillende componenten) binnen verschillende organisaties.
  OPTI(-maal) raamwerk staat voor: Ontwikkelen met de focus op Organisatie, Processen, Techniek, Informatie (meten is weten).
  Zo hebben we voor het efficiënt & effectief inrichten van een  PMO in de projectenorganisatie PMO Greenfield ontwikkeld. PMO Greenfield helpt ons en de klant de juiste PMO op te zetten of een bestaand PMO verder te laten ontwikkelen. Door alle componenten vanuit het OPTI(-maal)  raamwerk mee te nemen in de analyse van de organisatie geven wij een goed onderbouwd advies.

  Greep uit onze klanten

  • Gemeente Den Haag
  • Liander
  • Medinova
  • Gemeente tilburg
  • OVM
  • Plus Retail

  Promista adviseert en begeleidt organisaties met de ontwikkeling en verbetering van portfolio-, programma-, en projectmanagement en PMO. Promista biedt ondersteuning bij de inrichting van de veranderprocessen en draagt zorg voor de borging in de lijnorganisatie.