Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Onderzoek en Advies

Iteratief en efficiënt adviseren 
Een goed advies is belangrijk. Om goed en kernachtig te kunnen adviseren hebben we de gecombineerde ervaringen van organisaties en onze eigen ervaring omgezet naar een manier van adviseren die we iteratief en efficiënt adviseren noemen.

Betrokken en bewust
Wij betrekken de organisatie bij het adviestraject en komen zo tot een gedragen advies zonder verrassingen. Bewustwording binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel van het adviestraject en dat is op deze wijze geborgd. Dit advies heeft toegevoegde waarde voor zowel de huidige als de toekomstige organisatie.

Projectorganisatie

Om uw projectorgansatie zo optimaal mogelijk voor u te laten werken, zodat de strategische doelstellingen gehaald worden, is het belangrijk de projectorganisatie te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we verschillende methodieken en middelen.

 • Efficient adviseren
 • Competentiemanagement DISC analyse
 • OPTI (-maal) aanpak
 • Portfoliomanagement

  In welke fase van volwassenheid u zich ook begeeft met betrekking tot portfoliomanagement, wij begeleiden u graag naar een voor u organisatie efficient passend portfoliomanagement. Bent u adviserend, controlerend of juist faciliterend? Is portfoliomanagement nieuw in uw organisatie of al jarenlang een bekend onderdeel van uw projectorganisatie? Met welke middelen ondersteunt u het portfoliomanagement?

  "DOORDAT DE PMO-CONSULTANT VAN PROMISTA ONS NIEUWE INZICHTEN KON GEVEN, OFTEWEL NIEUWE MANAGEMENTINFORMATIE, NAM DE VRAAR NAAR INFORMATIE TOE."

  Jeanette Lette - Alliander

  Promista Business Support: ondersteuning waar en wanneer dat nodig is

  Promista Business Support: ondersteuning waar en wanneer dat nodig is

  Bij Business Support denken veel mensen aan een paar extra handjes in drukke tijden. Natuurlijk kan dat, maar Promista Business Support is meer. We regelen niet alleen extra handen, maar ook voeten en soms zelfs vleugels. Hoe we dat doen? Door flexibele support op alle niveaus. Niet alleen voor een vast aantal uren per week maar gewoon, waar en wanneer dat nodig is. 

  Promista Maturity Scan

  Promista Maturity Scan

  Inzicht en overzicht op alle niveaus met de Promista Maturity Scan
  In onze moderne tijd volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Daardoor ontstaat bij steeds meer organisaties de behoefte om veranderingen projectmatig aan te pakken en neemt project- en portfoliomanagement een steeds belangrijkere plaats in. Promista helpt u uw projectorganisatie naar een hoger niveau te tillen met de Promista Maturity Scan.

  Portfoliosturing: een complexe opgave

  Portfoliosturing: een complexe opgave

  Alle projecten van een organisatie, afdeling of organisatieonderdeel komen samen op het portfolio. Vaak zijn er echter veel meer projecten en ideeën dan er beschikbare resources zijn. Hoe krijgt u het juiste inzicht in de bijdrage, samenhang en afhankelijkheden van alle projecten, en hoe toetst u vervolgens vervolgens het portfolio op de juiste samenstelling voor het behalen van uw strategische doelen? 

  Promista helpt u met het vormgeven en professionaliseren van dit complexe proces. Zo heeft u meer inzicht in de impact van projecten op uw organisatie en wordt uw projectenportfolio beter beheersbaar en bestuurbaar.

   

  Een PROJECT MANAGEMENT OFFICE een secretariaat voor de projectorganisatie? Nee! ( of ook..?)

  Een voorbeeld:

  Het lijkt de projectleiders een droom die werkelijkheid wordt. Stuk voor stuk dromen ze ieder van een persoonlijke assistente (m/v) die alles doet m.b.t. projectmanagement wat ze zelf vervelend vinden of waardoor de focus niet op eigen kracht kan liggen.

  De projectleider, die het allerbeste resultaat haalt uit een project door zijn kracht om de projectmedewerkers te binden inzet. De projectleider die tot op detailniveau  de inhoud kent, omdat hij zelf uit de inhoud komt. Of de projectleider die altijd overzicht houdt en het beste resultaat behaalt door zijn relatie met de opdrachtgever.

  Deze projectleiders zitten niet in hun kracht door de vele werkzaamheden die de rol met zich meebrengt en dus worden resultaten niet gehaald binnen scope, kwaliteit en/of budget. De organisatie erkent dit en wil dit veranderen.

  Een vraag:

  Hoe kunnen we als organisatie betere resultaten boeken in onze projecten, zonder dat de kosten hoger worden. Laten we kijken naar de kwaliteiten van de projectleiders, de kwaliteiten van onze (project-)organisatie en de strategie in het vizier houden. Laten we eens onderzoeken hoe een Project Management Office (PMO) ons kan ondersteunen om onze resultaten en doelstellingen te halen. Als organisatie zijn we evenals de maatschappij continu in verandering en moeten we snel mee kunnen  bewegen.

  Een oplossing:

  De organisatie richt een PMO in met specialisten. Specialisten op verschillende gebieden. Om mee te kunnen komen met de continue veranderingen in de maatschappij (lees: de klant) en de organisatie, gaat het PMO (in samenwerking met de (project-)organisatie het volgende doen:

  • Projectdocumenten aanpassen naar wat de organisatie nodig heeft.
  • De PMO specialisten faciliteren hiermee het ondersteunende proces, waardoor de projectleider sneller en efficiënter zijn documenten voor elkaar heeft.
  • Een gemanagede  “ideeënbus” creëren waar de gehele (project-) organisatie ideeën/ initiatieven kwijtkan m.b.t. de projectorganisatie.
  • De projectleider wiens passie en kwaliteit ligt in details & puzzelen gaat planningen maken als PMO-er.
  • Er wordt een PMO-er aangesteld die dol is op cijfers. Deze persoon zorgt voor een accurate en actueel inzicht in de financiën op portfolio-, programma- en projectniveau.

  Weet u wat u nodig hebt om uw (project-) organisatie efficiënter te laten functioneren naar de wensen van de huidige tijd?

   Ik voer graag een vrijblijvend gesprek met u om hierover met u te sparren!

  Henk Daniel

  Een greep uit onze klanten:

  • Uwv
  • Liander
  • Duurstede
  • Provincie Overijssel
  • ETC Nederland
  • Medinova
  • Raad voor Rechtsbijstand
  • Gennep
  • DenHaagLogo

    Promista is een projectmanagementorganisatie die werkzaam is op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement. 

   Wij adviseren en begeleiden organisaties met PPPM-vraagstukken en doen dit door inzet van onze medewerkers, onze kennis en informatievoorziening.