Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Onderzoek en Advies

Iteratief en efficiënt adviseren 
Een goed advies is belangrijk. Om goed en kernachtig te kunnen adviseren hebben we de gecombineerde ervaringen van organisaties en onze eigen ervaring omgezet naar een manier van adviseren die we iteratief en efficiënt adviseren noemen.

Betrokken en bewust
Wij betrekken de organisatie bij het adviestraject en komen zo tot een gedragen advies zonder verrassingen. Bewustwording binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel van het adviestraject en dat is op deze wijze geborgd. Dit advies heeft toegevoegde waarde voor zowel de huidige als de toekomstige organisatie.

Projectorganisatie

Om uw projectorgansatie zo optimaal mogelijk voor u te laten werken, zodat de strategische doelstellingen gehaald worden, is het belangrijk de projectorganisatie te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we verschillende methodieken en middelen.

 • Efficient adviseren
 • Competentiemanagement DISC analyse
 • OPTI (-maal) aanpak
 • Portfoliomanagement

  In welke fase van volwassenheid u zich ook begeeft met betrekking tot portfoliomanagement, wij begeleiden u graag naar een voor u organisatie efficient passend portfoliomanagement. Bent u adviserend, controlerend of juist faciliterend? Is portfoliomanagement nieuw in uw organisatie of al jarenlang een bekend onderdeel van uw projectorganisatie? Met welke middelen ondersteunt u het portfoliomanagement?

  "MAATWERK PUR SANG! VAN BEGIN TOT HET EINDE EEN INTERACTIEVE, LEEZAME EN ONTSPANNEN SESSIE, WAAR WE VEEL PROFIJT VAN HEBBEN."

  Adel Faltas - gemeente Deventer

  Promista Business Support: ondersteuning waar en wanneer dat nodig is

  Promista Business Support: ondersteuning waar en wanneer dat nodig is

  Bij Business Support denken veel mensen aan een paar extra handjes in drukke tijden. Natuurlijk kan dat, maar Promista Business Support is meer. We regelen niet alleen extra handen, maar ook voeten en soms zelfs vleugels. Hoe we dat doen? Door flexibele support op alle niveaus. Niet alleen voor een vast aantal uren per week maar gewoon, waar en wanneer dat nodig is. 

  Promista Maturity Scan

  Promista Maturity Scan

  Inzicht en overzicht op alle niveaus met de Promista Maturity Scan
  In onze moderne tijd volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Daardoor ontstaat bij steeds meer organisaties de behoefte om veranderingen projectmatig aan te pakken en neemt project- en portfoliomanagement een steeds belangrijkere plaats in. Promista helpt u uw projectorganisatie naar een hoger niveau te tillen met de Promista Maturity Scan.

  Portfoliosturing: een complexe opgave

  Portfoliosturing: een complexe opgave

  Alle projecten van een organisatie, afdeling of organisatieonderdeel komen samen op het portfolio. Vaak zijn er echter veel meer projecten en ideeën dan er beschikbare resources zijn. Hoe krijgt u het juiste inzicht in de bijdrage, samenhang en afhankelijkheden van alle projecten, en hoe toetst u vervolgens vervolgens het portfolio op de juiste samenstelling voor het behalen van uw strategische doelen? 

  Promista helpt u met het vormgeven en professionaliseren van dit complexe proces. Zo heeft u meer inzicht in de impact van projecten op uw organisatie en wordt uw projectenportfolio beter beheersbaar en bestuurbaar.

  programmadashborad 2

  Sturen op basis van de planning, dat is waar je als programmamanager toe in staat wilt zijn. Om deze wens praktisch haalbaar te maken heeft Promista het Kritieke Pad Dashboard ontwikkeld.

  Voor een programma is het interessant en belangrijk om te weten hoe het kritiek pad over projecten verloopt om het gestelde doel te behalen. Welke producten in de verschillende project- en progammaplanningen bepalen nu de einddatum van het programma of multi-project?

  programma dashboard 2

   

  Het Kritieke Pad Dashboard toont over meerdere planningen heen, alle producten die gezamelijk de einddatum bepalen. Dit rapport is dynamisch wat inhoudt dat wanneer één planning gewijzigd wordt, er een totaal nieuw kritiek pad kan ontstaan en automatisch weergegeven wordt.

   


  Flexibel
  Om tot een goed kritiek pad te komen, dienen er voorwaarden bepaald te worden waar de planningen aan moeten voldoen. Deze voorwaarden worden door u zelf bepaald en vervolgens door een Consultant van Promista verwerkt in het Kritieke Pad Dashboard. Zolang alle planningen voldoen aan de voorwaarden, kan het kritieke pad berekent worden. Naast de planningsgegevens kan in het Kritieke Pad Dashboard ook gelijk gekeken worden naar bijvoorbeeld resourcemanagement, risico's en issues in relatie tot het kritieke pad.

  programmadashborad 2

  Promista kan het Kritieke Pad Dashboard inrichten als automatisch rapport in de Projectmanagement Tool Principal Toolbox, maar ook als MS Excel rapport wanneer er met losse planningen wordt gewerkt (bijvoorbeeld in MS Excel of MS Project). Daarnaast adviseren wij u graag over de wijze waarop planningen uniform en praktisch opgesteld kunnen worden en de voorwaarden om tot een goed kritiek pad te kunnen komen.

  Wilt u meer informatie of een demo? Neem dan contact op met de accountmanager René Bosschers M 06 421 24 715 of rbosschers@promista.nl.  Een vrijblijvende afspraak waarbij een consultant van Promista een toelichting zal geven is snel geregeld!

   

  Een greep uit onze klanten:

  • DenHaagLogo
  • Liander
  • ETC Nederland
  • Duurstede
  • Provincie Overijssel
  • Uwv
  • Medinova
  • Raad voor Rechtsbijstand
  • Gennep

    Promista is een projectmanagementorganisatie die werkzaam is op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement. 

   Wij adviseren en begeleiden organisaties met PPPM-vraagstukken en doen dit door inzet van onze medewerkers, onze kennis en informatievoorziening.