Skip to main content

Rapportage & Dashboarding

Eenvoudig en doelgericht sturen.

Inzicht en overzicht op elk moment

Sturen gaat alleen goed als men beschikt over de juiste informatie.
Om besluiten te nemen, prioriteiten te stellen, bij te sturen of het effect van eerdere besluiten inzichtelijk te maken.

Een goed dashboard is een must-have voor efficiënte besturing.

Inzicht in status

Duidelijkheid op elk moment.

Een goed dashboard zorgt ervoor dat u op elk gewenst moment – gepland of ongepland – inzicht heeft in de actuele status van projecten, programma’s en portfolio’s. Gegevens kunnen snel worden geraadpleegd en geïnterpreteerd, waardoor het team direct betrokken blijft bij de voortgang en de resultaten. 

Efficiënte besluitvorming

Besluiten op basis van feiten.

Door tijdig en duidelijk te rapporteren wordt het maken van beslissingen eenvoudiger en efficiënter. De eenduidigheid van rapportages maakt data gemakkelijker en sneller te interpreteren, waardoor besluiten beter onderbouwd kunnen worden en de slagvaardigheid van de organisatie wordt vergroot. 

Zichtbare resultaten

Meetbare effecten voor continu verbeteren.

Heeft u zich ooit afgevraagd of een project, programma of besluit wel het gewenste effect had? Met goede rapportages en dashboarden kunt u die vraag straks zelf beantwoorden. Zo geeft u vorm en invulling aan het lerend vermogen en continu verbeteren van de organisatie. 

Meer lezen over rapportage & dashboarding:


René Bosschers

Accountmanager

E: rbosschers@promista.nl

T: 06 42 12 47 15

Ook sturen op actuele data?

We helpen u graag met het inzichtelijk maken van uw projecten en portfolio, resultaten, voortgang en uitdagingen. 

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie!