Skip to main content

Wij zijn Promista.

Aangenaam.

Gewoon samenwerken.

Samenwerken zit ons in het DNA. 
Samenwerken betekent streven naar een gezamenlijk doel. Elkaar vooruit helpen en van elkaar leren. 

Samenwerken is ook gewoon ‘werken’. Op basis van gelijkheid een resultaat neerzetten,
concrete afspraken maken, elkaar aanspreken en verder helpen. 

Samenwerken is ook: de vrijheid nemen om een stap verder te gaan of te kijken.
Voorstellen te doen, mee te denken, te sparren en samen duurzame oplossingen te vinden.
Met de focus op project- en portfoliomanagement en PMO. 

Dat maakt ons bijzonder.

Team Promista

Wij zijn een mix van mensen die een grote belangstelling hebben voor duurzame en wendbare organisaties. Die mix is  er trouwens ook letterlijk. We bestaan uit vrouwen en mannen, jong en (een beetje) ouder, met woonplaatsen door heel Nederland.

Onze partners

Samenwerken doen we met collega’s, maar ook met partners van Promista. We vullen elkaar aan, met producten of expertise. 

Onze geschiedenis

Promista is gestart in 2006, toen nog met als enige activiteit het geven van PRINCE2-trainingen. Vanuit Enschede werden deze trainingen wereldwijd gegeven.

Als snel kwamen daar vragen van klanten bij. Die gingen vaak over het werkbaar krijgen van PRINCE2 in hun organisatie, de vraag naar goed leesbare en begrijpbare projectrapportages, maar ook de vraag om te helpen teams te ondersteunen in goed samenwerken. Dat heeft geleid tot het aannemen van de eerste consultants en PMO’ers.

Maar ook het pallet aan trainingen werd groter. Samen met een aantal trainers hebben we naast Promista een aparte trainingsorganisatie opgezet – De Project Academie.

Onze focus

Promista heeft de focus écht op advies en ondersteuning. We werken veel bij onze klanten, en altijd samen met onze klanten. We zijn voornamelijk actief binnen de overheid en in het onderwijs. Daarbinnen richten we ons op vraagstukken op het gebied van portfoliomanagement (besluitvorming) en programma- en projectmanagement (uitvoering).

Allebei de gebieden zijn sterk in beweging. Ook binnen de overheid en het onderwijs is er steeds meer aandacht voor duurzaam ondernemen. We helpen bij het opzetten en inrichten van complexe besluitvormingsprocessen. Aan de uitvoerende kant verschuift de werkwijze steeds meer van ‘traditioneel projectmanagement’ naar een Agile manier van werken. Hierin ondersteunen we met onze kennis, kunde en ervaring.

Maak kennis met onze opdrachtgevers