Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

P3O®

P3O logo mediumP3O® staat voor “Portfolio, Programme en Project Office (P3O®)”. Het gebruik van het P3O® model en de guidance stelt het management in staat om op het juiste moment de juiste besluiten te nemen m.b.t. het portfolio van projecten en de projecten zelf. Met de introductie van P3O® kunnen organisaties de investering in geld en resources voor projecten optimaliseren door een effectief portfolio te beheren.

P3O® geeft handreikingen om het portfolio, de projecten en de informatievoorziening van beiden op de juiste manier in te richten. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de mogelijke structuur, rollen, functies, diensten, tooling en technieken die hierbij een rol spelen.Het raamwerk geeft inzicht in de baten en voordelen die de inrichting van een P3O® voor een organisatie kan opleveren. Wat betekent de investering in een P3O®? Wat levert het op?  Het P3O® raamwerk beschrijft de mogelijke dienstverlening, die aan de organisatie geleverd kan gaan worden.

Deze diensten en functies kunnen worden geleverd vanuit drie functionele werkgebieden:
1.Portfolio support services: gericht op ondersteuning van management besluitvormingsprocessen m.b.t. programma’s, projecten en prioritering.
2.Delivery support services: gericht op het ondersteunen van succesvolle realisatie van programma’s en oplevering van projecten.
3.Centre of Excellence: gericht op de kwaliteit van bovenstaande processen, standaardisatie, expertise, training, consultancy.

Wilt u meer weten over deze eendaagse training. Bekijk dan de leaflet P3O DPA__P3O_Foundation_Training_Blended_mei_2017_Barneveld.pd. Via de trainingskalender kunt u zich inschrijven voor deze training. 

Of vraag meer informatie aan via deze link

Wij helpen u graag

Wij helpen u graag

Als u met René Boscchers persoonlijk contact wilt:

Telefoon: 06 4212 4715
E-mail: rbosschers@promista.nl

Trainingskalender

AgilePM Logo

 TRAININGEN 2019:      
2, 9 en 18 september AgilePM Logo
Agile Projectmanagement Foundation
Utrecht Inschrijven
30 september, 3,9 en 16 oktober IPMA-D Utrecht Inschrijven
8 en 9 oktober Masterclass Project- en Portfoliomanagement Utrecht Inschrijven
9 en 10 oktober AgileBA Logo
Agile Business Analist®
Barneveld Inschrijven
11 en 25 oktober, 1 november  Prince2 Foundation Utrecht Inschrijven
21 en 28 oktober SCRUM Master Utrecht Inschrijven
4, 11 en 20 november AgilePM Logo
Agile Project Management Foundation
Utrecht Inschrijven
8 en 22 november, 6 december Prince2® Foundation Utrecht Inschrijven
21 en 28 november SCRUM Master Utrecht Inschrijven
27 en 28 november Portfoliomanagement Volgt nog Inschrijven
16 en 17 december Masterclass Project- en Portfoliomanagement Utrecht Inschrijven
16 en 23 januari 2020 AgilePM LogoAgile Project Management Foundation Barneveld Inschrijven

®