Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

P3O®

P3O logo mediumP3O® staat voor “Portfolio, Programme en Project Office (P3O®)”. Het gebruik van het P3O® model en de guidance stelt het management in staat om op het juiste moment de juiste besluiten te nemen m.b.t. het portfolio van projecten en de projecten zelf. Met de introductie van P3O® kunnen organisaties de investering in geld en resources voor projecten optimaliseren door een effectief portfolio te beheren.

P3O® geeft handreikingen om het portfolio, de projecten en de informatievoorziening van beiden op de juiste manier in te richten. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de mogelijke structuur, rollen, functies, diensten, tooling en technieken die hierbij een rol spelen.Het raamwerk geeft inzicht in de baten en voordelen die de inrichting van een P3O® voor een organisatie kan opleveren. Wat betekent de investering in een P3O®? Wat levert het op?  Het P3O® raamwerk beschrijft de mogelijke dienstverlening, die aan de organisatie geleverd kan gaan worden.

Deze diensten en functies kunnen worden geleverd vanuit drie functionele werkgebieden:
1.Portfolio support services: gericht op ondersteuning van management besluitvormingsprocessen m.b.t. programma’s, projecten en prioritering.
2.Delivery support services: gericht op het ondersteunen van succesvolle realisatie van programma’s en oplevering van projecten.
3.Centre of Excellence: gericht op de kwaliteit van bovenstaande processen, standaardisatie, expertise, training, consultancy.

Wilt u meer weten over deze eendaagse training. Bekijk dan de leaflet Virtual_Classroom_-_P3O.pdf  Via de trainingskalender kunt u zich inschrijven voor deze training. 

Of vraag meer informatie aan via deze link

Wij helpen u graag

Wij helpen u graag

Als u met René Boscchers persoonlijk contact wilt:

Telefoon: 06 4212 4715
E-mail: rbosschers@promista.nl

Trainingskalender

 

 TRAININGEN 2020:      
29 oktober, 5, 12 en 19 november (14.00 - 16.00) Virtual Classroom: Portfolio, Programme en Project Office (P30) Online Inschrijven
3 november Fortes Change Cloud level 2 Barneveld Inschrijven
10 november  Fortes Change Cloud level 3 Barneveld  Inschrijven
10, 12, 17, 19 en 24 november (09.30 - 11.30) Virtual Classroom: Agile Project Management Online Inschrijven
24 en 26 november (09.00 - 12.30) Virtual Classroom: Agile Pm foundation Online Inschrijven
1 en 4 december (09.00 - 12.30) Virtual Classroom: Agile Pm foundation Online Inschrijven