Skip to main content

Promista legt uit: dit is de optimale werkwijze

Deel dit bericht

Het implementeren van een nieuwe tool is waardevol. Het is nog waardevoller om dit op een manier te doen die het beste bij een organisatie past. Om dit te kunnen realiseren maakt Promista gebruik van het OPTImaal framework. Tot dit framework behoren drie stappen: onderzoek, advies en realisatie. Samen vormt dit de werkwijze van Promista.

Onderzoek 

Het aanschaffen van een tool als de Fortes Change Cloud kan een oplossing bieden voor een vraagstuk binnen een organisatie. Het simpelweg afleveren van de tool is hier een onderdeel van maar geeft niet altijd het beste resultaat. Want welke projecten gaan er dan vastgelegd worden? Wat zijn de processen binnen een organisatie en wie gaan de tool besturen? Het in kaart brengen van informatie is essentieel om tot een goed advies te komen. Het verzamelen van deze informatie doet Promista door middel van verschillende methodes: een intakegesprek, (maturity) scan of kwalitatief onderzoek. De complexiteit van zowel de omgeving als de uitdaging bepalen welke analysetool het beste past.

Advies

Als organisatie is het fijn om een antwoord te krijgen op de vraag. Maar een goed advies is meer dan dat. Promista kijkt bij het uitbrengen van haar adviezen altijd naar vier elementen: 

  • Organisatie: hoe ziet deze eruit en wie zijn de belangrijkste stakeholders? Wat zijn de verschillen ten opzichte van de gewenste situatie?
  • Processen: welke processen zijn er en zijn deze toe aan verandering?
  • Techniek: voldoet deze aan de wens? Zo nee, wat is er nodig om het wel te laten voldoen? 
  • Informatie: is het duidelijke welke informatie gewenst is en sluit dit aan op de andere thema’s? 

Deze elementen samen vormen het OPTImaal model. 

Realiseren

Nu het juiste advies tot stand is gekomen is de laatste stap de realisatie. De Promista-aanpak onderscheidt zich door vier kenmerken. Uit het advies zijn heldere doelen naar voren gekomen. Met behulp van deze doelen en een roadmap proberen we de resultaten meetbaar te maken. Hierbij streven we naar een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Het doel hiervan is de acceptatie binnen de organisatie te waarborgen. De vierde en laatste stap is het realiseren van een duurzame oplossing. 

Het inzetten van het OPTImaal Framework zorgt voor een gestructureerde en diepgaande werkwijze. Samen komen we tot een passend advies waar goede resultaten uit voortvloeien.

Meer weten over onze werkwijze? Op onze OPTI-maal pagina lees je alles over onze OPTI-werkwijze.

Vragen of nieuwsgierig of wij wat voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met René Bosschers per mail of telefonisch via 06 42 12 47 15.