Skip to main content

Tag: Business Benefits

Wie is verantwoordelijk voor de business benefits?

Vrijwel alle projecten worden gestart met de intentie om ook iets op te leveren – de business benefits. Maar die worden pas opgeleverd nadat het project beëindigd is. Wie is er dan verantwoordelijk voor het realiseren van de business benefits? De projectmanager heeft decharge ontvangen voor zijn opdracht en is naar alle waarschijnlijkheid alweer bezig met een ander project – binnen of buiten de organisatie. Toch is het volgens de literatuur wel raadzaam om deze rol in de organisatie te beleggen. Een aantal onderzoekers nam de proef op de som en belegde deze rol bij de lijnmanager.

Lees verder