Skip to main content

Tag: OPTI-MAAL

Promista legt uit: dit is de optimale werkwijze

Het implementeren van een nieuwe tool is waardevol. Het is nog waardevoller om dit op een manier te doen die het beste bij een organisatie past. Om dit te kunnen realiseren maakt Promista gebruik van het OPTImaal framework. Tot dit framework behoren drie stappen: onderzoek, advies en realisatie. Samen vormt dit de werkwijze van Promista.

Lees verder