Skip to main content

Tag: Praxis

Het Praxis Framework in tien praktische vragen

Naast alle bestaande projectmethodieken en projectaanpakken is er een nieuw fenomeen aan het ontstaan: het Praxis Framework. Een raamwerk dat beoogt te helpen en ondersteunen bij elke verandering, aansluitend bij elke organisatie en in elke situatie. Dat klinkt complex, maar valt in de praktijk mee. Hieronder een antwoord op de tien belangrijkste vragen rondom het Praxis Framework.

Lees verder