Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Tooling

Tooling is vaak het sluitstuk van de projectinrichting. Na het inrichten van de organisatie, het definiëren van alle rollen en verantwoordelijkheden en het inrichten van de governance moet de inrichting en de voortgang van het project vastgelegd worden in een projectmanagementtool. 

Daarbij wordt eerst gekeken naar het bestaande systeem. Is dit nog toereikend of is vervanging nodig? En als er vervanging nodig is, hoe moet die er dan uitzien? Wordt het een web-based systeem of is een lokale installatie gewenst? Welke onderdelen moeten erin worden vastgelegd? En welke rapportageformats worden er gebruikt? 

Promista helpt u met het maken van een goede afweging op basis van uw huidige situatie, wensen en toekomstvisie. 

Project management software

Voor het bijhouden van alle informatie rondom het opzetten en uitvoeren van een project zijn inmiddels vele programma's beschikbaar. Het uiterlijk van al deze softwarepakketten kan behoorlijk verschillen, maar het doel blijft hetzelfde: de projectmanager zo goed mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van het project en het verschaffen van informatie aan de opdrachtgevers. 

Promista werkt bij verschillende klanten met verschillende softwarepakketten, waaronder Principal Toolbox, Microsoft Project en Project Open. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze en bieden ondersteuning bij het implementeren van uw systeem.

Read more

Inrichting van portfoliomanagement

Een succesvolle samenstelling van het portfolio vraagt om een scherpe blik op de organisatie. Waar ligt de focus? Wat leeft er binnen de organisatie? Op welke manier wordt er samengewerkt en wat is de bedrijfscultuur? 

Promista helpt u graag bij het in kaart brengen van uw organisatie en het samenstellen en implementeren van een passend projectenportfolio.  

"CONSULTANTS VAN PROMISTA HEBBEN ONS EEN SPIEGEL VOORGEHOUDEN EN KRITISCHE VRAGEN GESTELD OVER ONS HANDBOEK IN RELATIE MET ONZE MANIER VAN WERKEN."

Miranda van Dort - gemeente Wijk bij Duurstede 

Het scenariodashboard: eerste hulp bij keuzes

Het scenariodashboard: eerste hulp bij keuzes

Wat is de ideale samenstelling van uw portfolio? Een eenvoudige vraag die lastig te beantwoorden is. In theorie is het antwoord vaak nog wel te formuleren, maar dan komt de praktijk om de hoek kijken. Op het moment dat de projecten en ideeën voor het portfolio gekozen zijn, blijken er nog meer aspecten mee te spelen. Op de één of andere manier zijn er nog afhankelijkheden met projecten die niet in de selectie opgenomen zijn. Kritische resources worden overvraagd en wellicht worden budgetten overschreden. Mogelijk staat de huidige releaseplanning het scenario ook nog in de weg. 

Agile Tooling

Agile Tooling

Bij het 'Agile- proof' maken van uw bedrijf, kunt u ter ondersteuning Agile- tooling gebruiken. De meest trending tooling in de markt zijn op dit moment Trello en Jira.

Principal Toolbox

Principal Toolbox

Promista heeft inmiddels meer dan10 jaar ervaring met de Projectmanagement tool Principal Toolbox. De consultants van Promista zijn in samenwerking met de specialisten van Fortes betrokken bij vele implementaties, zowel nationaal als internationaal. Klanten zijn o.a.  gemeente Den Haag,  UWV, Plus Retail, Alliander, vts Politie Nederland, New breed [US](logistieke service provider) en Manitoba eHealth [Canada].

Greep uit onze klanten_tooling

  • OVM
  • Gemeente Den Haag
  • Medinova
  • Liander
  • Plus Retail
  • Gemeente tilburg

Promista adviseert en begeleidt organisaties met de ontwikkeling en verbetering van portfolio-, programma-, en projectmanagement en PMO. Promista biedt ondersteuning bij de inrichting van de veranderprocessen en draagt zorg voor de borging in de lijnorganisatie.