Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Het scenariodashboard: eerste hulp bij keuzes

Wat is de ideale samenstelling van uw portfolio? Een eenvoudige vraag die lastig te beantwoorden is. In theorie is het antwoord vaak nog wel te formuleren, maar dan komt de praktijk om de hoek kijken. Op het moment dat de projecten en ideeën voor het portfolio gekozen zijn, blijken er nog meer aspecten mee te spelen. Op de één of andere manier zijn er nog afhankelijkheden met projecten die niet in de selectie opgenomen zijn. Kritische resources worden overvraagd en wellicht worden budgetten overschreden. Mogelijk staat de huidige releaseplanning het scenario ook nog in de weg. 

Inzicht

Voor diverse klanten heeft Promista dashboards helpen ontwikkelen waarin de verschillende aspecten rondom scenarioplanning naar voren komen. De kracht van een scenariodashboard is dat het de effecten van een bepaald scenario weergeeft. Afhankelijk van de organisatie worden verschillende gegevens aan elkaar gekoppeld zoals: 

  • AfhankelijkhedenScenarioSchema
  • Resourcemanagementdata
  • Financiën
  • Releasemanagement
  • (Strategische) doelstellingen
  • Overige organisatiespecifieke informatie

Door de verschillende typen informatie aan elkaar te koppelen wordt bij de keuze van een scenario direct zichtbaar welke thema's mogelijk voor problemen zorgen. Door vervolgens het scenario aan te passen, is direct het effect zichtbaar. 

groepGespreksonderwerpen

Een scenariodashboard geeft geen antwoorden, maar laat wel zien waar de pijnpunten zitten. Uiteindelijk zal door gezamenlijk overleg bepaald moeten worden of die pijnpunten ook daadwerkelijk een probleem opleveren. Misschien is een bepaalde kritische resource gemakkelijk te vinden in de markt of kan deze tijdelijk ingehuurd worden. Misschien kunnen projecten in de tijd verplaatst worden waardoor de druk op de releaseplanning afneemt. Of kunnen sommige ideeën later opgepakt worden zodat het scenario nog in het budget past. Het scenariodashboard geeft dus geen antwoorden, maar levert wel de nodige gespreksonderwerpen voor het portfolio-overleg.

Mogelijkheden

Benieuwd wat de mogelijkheden binnen uw organisatie zijn? Neem contact op met René Bosschers (rbosschers@promista.nl of telefonisch via 06-42124715) voor meer informatie.