Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Functioneel beheer: essentieel voor goede tooling

Als de projectorganisatie groeit ontstaat vaak de behoefte om zaken op een eenduidige manier aan te pakken. Zowel vanuit IPMA als vanuit Prince2 wordt een uniforme aanpak onderschreven. Een logische stap is dan om gebruik te gaan maken van projectmanagementtooling. Bij het in gebruik nemen van deze tooling wordt vaak niet te lang stilgestaan bij de inrichting van het systeem. Onder het motto 'hoe meer, hoe beter' wordt vervolgens een uitgebreide tool uitgerold terwijl een eenvoudig model wellicht had volstaan. 

functioneel beheer cyclus

Functioneel beheer: de sleutel tot succes

Bij een goede implementatie en beheer van tooling is functioneel beheer van essentieel belang. Vaak wordt hieraan in deze fase echter voorbijgegaan. "We moeten nu doorpakken!" is een veel gehoord argument om functioneel beheer door te schuiven naar een later moment.

Helaas blijkt de praktijk wat weerbarstiger. Zonder goed funcitoneel beheer ontstaat wildgroei binnen de tooling, zonder controle op bestaande functionaliteit en zonder rekening te houden met andere gebruikers als er wijzigingen worden doorgevoerd. Daardoor wordt het steeds moeilijker om het functioneel beheer goed in te richten zonder al te grote gevolgen voor de organisatie. 

Inrichting en overdracht door Promista

Promista helpt organisaties bij het uitrollen van tooling en het inrichten van het functioneel beheer. In dit traject wordt passende tooling geimplementeerd binnen de organisatie, wordt in overleg een raamwerk met de belangrijkste processen vastgesteld en worden modellen en rapporten ontwikkeld. 

Promista zorgt binnen dit soort trajecten tijdelijk voor het functioneel beheer van de tooling en werkt meteen aan het implementeren en documenteren zodat het beheer zo snel mogelijk door de organisatie kan worden overgenomen. Samen met de opdrachtgever kijken we naar waar het functioneel beheer logisch in de organisatie past en wordt kennis en kunde overgedragen aan de interne organisatie. Zo worden er afspraken gemaakt over het beheer, worden processen beschreven en wordt waar nodig een extra training aangeboden. 

Zodra de interne organisatie op eigen benen kan staan wordt het functioneel beheer overgedragen en verzorgt Promista een nazorgtraject, zodat alle documentatie en afspraken binnen de organisatie zijn geborgd. 

Meer weten?

Meer weten over de inrichting van functioneel beheer, specifiek voor de Principal Toolbox? Download dan de whitepaper "Inrichten functioneel beheer Principal Toolbox".

Kan uw organisatie wel wat hulp gebruiken met het inrichten en beheren van de juiste tooling voor uw projecten, en bent u benieuwd wat Promista hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met René Bosschers (rbosschers@promista.nl of telefonisch via 06-42124715) en vraag naar de mogelijkheden.