Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Product Based Planning

Het belangrijkste aspect van een project is het resultaat: wat gaat het project uiteindelijk opleveren? Welke producten zijn hierbij belangrijk? Om alle betrokkenen op hetzelfde niveau en met dezelfde doelstellingen te laten starten aan een project is het van belang dat er overeenstemming is over de op te leveren producten. 

Promista organiseert doeltreffende workshops om projectmanagers, senior users en opdrachtgevers tot overeenstemming te laten komen over de op te leveren producten van een project. Dat doen we in kortcyclische workshops die gebaseerd zijn op de door Promista ontwikkelde werkwijze van de Project Dive. Deze werkwijze verbindt de governance van het project en het proces van Prince2 met Agile. 

graphic project

Tijdens de workshop worden een aantal vragen beantwoord:

  • Welke producten moeten worden opgeleverd? 
  • Welke kwaliteitscriteria en requirements zijn hieraan verbonden? 
  • Welk product heeft welke prioriteit? Moet alles en moet het nu?
  • Welke eigenaar kennen we toe aan welk product?
  • Wie gaat welke baten incasseren?

De workshops worden voorbereid met de projectmanager. Tijdens de workshops wordt een goede basis voor het project gelegd, worden opdrachtgevers en senior users getraind in het begrijpen en hanteren van producten in een project en komt het commitment tot stand. Zo komen we samen tot een product flow diagram, met eventueel een work breakdown structure met afgebakende werkpakketten. 

Meer weten?

Maakt uw project een vliegende start met Product Based Planning? Voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw project neemt u contact op met René Bosschers. Bellen kan natuurlijk ook op 06-42124715.

 PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos Ltd..