Twitter logo blue

Centre of 
Expertise

Centre of
Excellence

Hoe kunnen we de projectmanagement tool Principal Toolbox implementeren, uitrollen en doorontwikkelen?

 gemeente tilburg

 

 


De opdracht

Projectconsultants van Promista hebben samen met gemeente Tilburg gewerkt aan de implementatie van de Principal Toolbox en de inrichting hiervan op basis van de wensen van de gemeente. 

De uitvoering

Tijdens de implementatie heeft Promista samen met de gemeente intern medewerkers opgeleid tot key-users. Zij hebben een belangrijke rol gekregen bij de uitrol van de Principal Toolbox naar de afdelingen. De Tilburgse Standaard Projectmatig Werken (TSPW) vormt de basis voor de afdeling Project-, Programma- en Interimmanagement (PPI) bij de  inrichting van de tool.. Samen met de consultants van Promista zijn er management rapportages opgesteld, is de inrichting van de Principal Toolbox verbeterd en worden de financiële processen nu meer projectgericht en ondersteunend aan projecten. Daarnaast is de module tijdregistratie in de Principal Toolbox ingericht en schrijven alle project medewerkers tijd.

De feedback

Frank van der Schoot is projectmanager binnen de gemeente Tilburg. Hij is mede verantwoordelijk voor de implementatie en doorontwikkeling van de Principal Toolbox binnen de organisatie, rekening houdend met de al staande processen en de ontwikkeling van de organisatie. Hij vertelt:

De faalkosten van de uitvoering van projecten en programma's waren tot voor kort te hoog. Met de oprichting van de afdeling PPI en de invoering van de Tilburgse Standaard Projectmatig Werken (TSPW) zijn flinke stappen gezet in de professionalisering van het projectmatig werken binnen de gemeente. Wat ontbrak was een tool om de werkwijze van projectmanagers te ondersteunen en managementlagen van informatie te voorzien. Die tool werd gevonden in de Principal Toolbox waarbij tijdens de inrichting Promista in beeld kwam als partij die deze tool mee kon implementeren en bij kon dragen bij de verdere ontwikkeling.

Promista heeft zich ontpopt als een betrouwbare partner die tijd vrij maakt wanneer dit nodig is en flexibel op de veranderende behoefte van de projectmanagement organisatie kan inspelen. Zij blijft scherp, zet de juiste mensen in voor de juiste vraagstukken en werkt zaken af. Promista opereert op operationeel niveau uitstekend door zaken mee te configureren, bouwen, handleidingen maken, uitzoeken, oplossingen realiseren, vraagstukken uit te werken tot adviezen en schakelen met de ontwikkelaar. Ervaringen van andere klanten worden ingezet bij Tilburg en ervaringen van Tilburg bij andere klanten. Op die manier profiteren klanten dubbel van de inzet van Promista medewerkers.  Ook op tactisch en strategisch niveau brengt Promista de juiste expertise in om de veranderprocessen mee vorm te geven. Promista is daarmee actief klantgericht.

Het succes

Zowel tijdens de implementatie als het doorontwikkelingstraject hebben de consultants van Promista samengewerkt met de gemeente naar het beste resultaat. De Principal Toolbox wordt inmiddels gezien als dé projectmanagement tool waar projectmanagers mee werken en vanuit rapporteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tijdregistratie op projecten en is men verder aan het ontwikkelen naar resourcemanagement. Een mooi vooruitzicht waarin de organisatie groeit naar een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van programma- en projectmanagement! Daarmee wordt het succes van de gemeente Tilburg het succes van Promista!

Interesse

Bel René Bosschers: 06 421 24 715 of stuur een e-mail.